ⓘ Categorii după subiect

Subiect logic

Subiectul logic este o noțiune logică element component al structurii/sintaxei logice a propozițiilor logice alături de predicatul logic. Distingerea celor două părți de propoziție a fost făcută încă din Antichitate, pornind de la analiza structurii sintactice a limbajului de către diverși filosofi, cum ar fi Aristotel. De la el provine evidențierea cuplului subiect–predicat, definiția "despre ceea ce se spune ceva / ceea ce este spus”. Ca orice noțiune, și cele care constituie subiect logic al unei propoziții sunt exprimate la nivel lingvistic printr-un nume simplu, dintr-un singur cuvânt ...

Subiecții federali ai Rusiei

Rusia este o federație este formată din 85 de subiecți). Acești subiecți sunt entități cu drepturi federale egale, în sensul că au reprezentare egală – câte doi delegați de fiecare – în Sovietul Federației Ruse – camera superioară a Parlamentului Rusiei. Cele mai multe okruguri federale, deși subiecți federali cu drepturi egale, sunt în același timp parte ai altor subiecți federali. Okrugul Autonom Ciukotka este din acest punct de vedere o excepție. Din 18 martie 2014 a mai fost adăugat un nou subiect, Republica Crimeea, ca urmare a unei anexări nerecunoscută în general de comunitatea inte ...

Categorie (Kant)

În filozofia kantiană, o categorie este un concept pur al intelectului. O categorie kantiană este o caracteristică a obiectului ca fenomen înainte ca acesta să fie experimentat. Kant menționează că ele sunt "concepte ale unui obiect în genere conceptele pure ale intelectului se aplică la obiecte care ne pot fi date în intuitie”. Sensul acestui termen este diferit de sensul propriu. Ea este o condiție a posibilității obiectelor în genere.

Raportul dintre subiect și predicat

În sintaxă există mai multe viziuni despre raportul dintre subiect și predicat din punct de vedere ierarhic. În unele gramatici școlare tradiționale, subiectul și predicatul sunt tratate ca cele două părți de propoziție principale. Printre acestea sunt unele în care sunt luate în seamă două raporturi sintactice, coordonarea și subordonarea, se precizează că predicatul se acordă cu subiectul, dar nu se tratează statutul lor ierarhic unul față de celălalt. Pentru altă gramatică tradițională, care admite de asemenea numai existența coordonării și a subordonării, Avram 1997, raportul dintre ac ...

Categorie gramaticală

În lingvistică, termenul categorie gramaticală se găsește cu accepțiuni mai mult sau mai puțin largi în literaturile de specialitate în diferite limbi, uneori și în literatura de aceeași limbă la diferiți autori, ba chiar și la unul și același autor. Termenul are două accepțiuni principale, care provin de la cele două sensuri ale cuvântului "categorie”. În general, acesta înseamnă "clasă, grup” de entități cu una sau mai multe caracteristici comune, iar într-o accepțiune mai restrânsă se folosește în filozofie cu sensul de "noțiune fundamentală și de maximă generalitate”. Cu sensul de "cla ...

Spațiu

Proprietățile presupuse ale spațiului au fost un subiect controversat al învățaților tuturor timpurilor. Ele variază în funcție de gradul de dezvoltare a cunoștințelor acumulate de omenire de-a lungul diverselor perioade istorice. Spațiul este considerat azi o categorie filozofică ce desemnează forme obiective și universale de existență a materiei în mișcare. Unitatea cu materia determină caracterul infinit al spațiului și eternitatea timpului. Engels consideră că formele de bază ale oricărei existențe sunt spațiul și timpul și că o existență în afara timpului este o absurditate tot atât d ...

Rumâni (categorie socială)

Rumân era termenul folosit în trecut pentru țăranul neliber din Țara Românească ce avea statutul de șerb, clăcaș, în timp ce în Moldova era folosit cuvântul vecin, iar în Transilvania pentru că erau de mai multe categorii li se spunea iobagi și slugi. Aceștia depindeau de un stăpân care putea să fie domnul, un boier sau o mănăstire și locuiau pe moșia stăpânului, formând sate domnești boierești sau mănăstirești. În documentele slavone țăranii neliberi erau numiți "uboghie liudi" "vecini", uneori "vlahi" sau "poslușnici".

Persoană (gramatică)

În lingvistică, persoana este o categorie gramaticală bazată pe referirea la participanții comunicării prin limbă și la enunțul produs. În cazul cel mai simplu, situația de comunicare este definită de relația dintre un vorbitor, un destinatar al enunțului său și obiectul comunicării, adică o ființă sau un lucru, ori mai multe ființe sau lucruri. Situația de comunicare poate implica și relații mai complexe între cei trei termeni. Vorbitorul se poate asocia cu destinatarul sau cu mai mulți destinatari, eventual și cu o persoană sau mai multe ce fac obiectul comunicării, ori numai cu o persoa ...

Maximă (filozofie)

O maximă reprezintă un enunț formulat concis, exprimând un principiu etic, o normă de conduită. Termenul își are etimologia în termenul de origine franceză maxime și în termenul latin maxima, scurtat din expresii precum maxima propositio, maxima sententarium.

Relief (artă)

Reliefurile artistice sunt sculpturi care prezintă subiectul respectiv ca volum detașat față de o suprafață. Reliefurile se folosesc deseori la decorarea obiectelor și clădirilor.

Genuri de jocuri video

Jocurile video sunt clasificate după genul lor. Deși nu există un criteriu universal acceptat, clasificarea jocurilor nu este întotdeauna consistentă sau schematică și câteodată arbitrară depinzând de surse. Urmează o clasificare a celor mai întâlnite genuri de joc video cu o scurtă descriere și exemple. Multe dintre jocuri se întâlnesc în mai multe categorii din cauza naturii subiective a multor genuri. De exemplu seria de jocuri Legend of Zelda are elemente de acțiune, aventură și RPG. Acest fapt devine din ce în ce mai pronunțat pentru că multe dintre jocurile ce se produc în zilele noa ...

Parte de propoziție

În gramatica tradițională sunt numite părți de propoziție cuvintele sau grupurile de cuvinte care, în cadrul unei popoziții, fie independentă sau făcând parte dintr-o frază, ocupă funcții sintactice și sunt legate între ele prin raporturi sintactice. Nu trebuie confundate părțile de propoziție gramaticale cu părțile logice și psihologice ale propoziției. Cu puține excepții, o propoziție izolată, adică fără context, fie simplă, fie dezvoltată, fără nicio parte scoasă în evidență, are, din punct de vedere logic și psihologic, două părți, tema și rema. Simplificând lucrurile, prima este despr ...

                                     

ⓘ Categorii după subiect

 • majorității ca subiect gramatical. Pentru propozițiile logic simple numite și propoziții categorice relația predicativă se poate forma între subiect logic și
 • Federației Ruse aparține uneia dintre următoarele categorii Există planuri pentru a uni unele din subiectele federale, pentru a forma unități mai mari, începând
 • categorii ar putea, în anumite condiții și din pricina apartenenței sale categoriale, să fie socotit inaplicabil unui subiect dintr - o altă categorie
 • unul la celălalt. Aceste categorii îi sunt impuse predicatului de către subiect prin acord, iar predicatul îi impune subiectului prin recțiune, o anumită
 • două feluri de categorii gramaticale: prin categorii sintactice se înțeleg părțile de propoziție subiect predicat etc. iar prin categorii morfologice
 • de conștiința omului sau ca forme subiective ale trăirilor sale subiective Kant consideră că cele două categorii sunt forme apriorice ale sensibilității
 • folosit cuvântul vecin, iar în Transilvania pentru că erau de mai multe categorii li se spunea iobagi și slugi. Aceștia depindeau de un stăpân care putea
 • la persoana a III - a singular, cu subiect exprimat prin pronume nehotărât Oricine trecea pe drum sau fără subiect exprimat prin cuvânt aparte. În al
 • obiectiv și diferă total de maxime, care nu sunt decît principii subiective Imperativul categoric formulat de Immanuel Kant în lucrarea Întemeierea metafizicii
 • obiectelor și clădirilor. După gradul de ieșire în relief sau volum față de fundal, ele se grupează în următoarele categorii altoreliefuri reliefuri
 • exemple. Multe dintre jocuri se întâlnesc în mai multe categorii din cauza naturii subiective a multor genuri. De exemplu seria de jocuri Legend of Zelda