ⓘ Societate

Societate (dezambiguizare)

Termenul de Societate poate să însemne: Societate civilă, societate deschisă, societatea medievală Societate sociologie, grupări mai mari de oameni care conviețuiesc, trăiesc pe un anumit areal geografic împreună Societate comercială, Societate pe acțiuni SA, Societate pe acțiuni europeană SE, Societate cu răspundere limitată SRL Societate drept, grupă de persoane care din punct de vedere economic sau juridic au același țel, de exemplu diferite firme sau familia Societatea Națională Căile Ferate Române, Societatea Națională a Lignitului Oltenia, Societatea pentru Exploatări Tehnice, Bucure ...

Societate pe acțiuni

Societatea pe acțiuni este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional. Aceasta este o societate de capitaluri, asociații răspund pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute. Astfel spus, asociații nu pot pierde mai mult decât au investit. Societatea pe acțiuni era denumită în legislația mai veche din România, societate anonimă.

Societate civilă

Societatea civilă este ansamblul formelor de organizare care asigură "o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a grupurilor de indivizi față de deciziile statului și, mai în general, față de tot ce se petrece în viața de zi cu zi a țării." Dicționarul "Dictionary.coms 21st Century Lexicon" definește societatea civilă ca totalitatea organizațiilor și instituțiilor non-guvernamentale care exprimă interesele și voința cetățenilor indivizii și organizațiile din societate independente de guvern. Conceptul de societate civilă a luat varii forme de-a lungul timpului. El ...

Societate cu răspundere limitată

O societate cu răspundere limitată este o formă legală de companie, o anumită formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă hibridă de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.

Societate informațională

Societatea informațională este societate unde crearea, distribuirea, utilizarea, integrarea și manipularea informațiilor reprezintă o activitate semnificativă economică, politică și culturală. Principalii factori ai acesteia sunt tehnologiile informaționale și de comunicare digitale, care au dus la o explozie informațională și schimbă profund toate aspectele organizării sociale, inclusiv economia, educația, sănătatea, războiul, guvernul și democrația. Oamenii care au mijloacele de a participa la această formă de societate sunt uneori numiți cetățeni digitali, definiți de K. Mossberger drep ...

Fundația pentru o Societate Deschisă

Fundația pentru o Societate Deschisă a fost o organizație fără scop lucrativ care are țelul de a promova guvernare democratică, drepturile omului și reformă legală și socială. Organizația, creată în 1993 de George Soros, avea ca sferă de interes Europa Centrală și de Est, oferind finanțare pentru o serie de programe care susțin statul de drept, învățământul, sănătatea publică, lupta împotriva corupției și presa independentă. Din august 2010, a început să utilizeze denumirea Fundația pentru o Societate Deschisă. OSF are reprezentanțe în peste 30 de țări. De la fondarea sa în 1993, OSF a rap ...

                                     

ⓘ Societate

 • trăiesc pe un anumit areal geografic împreună Societate civilă, societate deschisă, societatea medievală Societate drept grupă de persoane care din punct
 • Societatea pe acțiuni abreviat SA sau S.A. este una din formele de societate comercială cu o largă reglementare și implementare pe plan internațional
 • voința cetățenilor indivizii și organizațiile din societate independente de guvern. Conceptul de societate civilă a luat varii forme de - a lungul timpului
 • economica a Societatilor cu raspundere limitata din Germania. Legislația Republicii Moldova denumește societatea cu răspundere limitată ca Societate cu Răspundere
 • Societatea informațională este societate unde crearea, distribuirea, utilizarea, integrarea și manipularea informațiilor reprezintă o activitate semnificativă
 • Fundația pentru o Societate Deschisă Open Society Institute în engleză a fost o organizație fără scop lucrativ care are țelul de a promova guvernare
 • factori. Societate agrară Societate pre - industrială Societate deschisă Societate sclavagistă Societate feudală Societate capitalistă Societate comunistă
 • istoricism Conceptul de societate deschisă este opusul celui de societate închisă. Societatea închisă este definită ca o societate în care oamenii nu se
 • Societatea Studenților în Medicină din București, cunoscută și sub abrevierea SSMB, este prima și cea mai mare societate studențească din România. SSMB
 • Societatea pe acțiuni europeană în latină Societas Europaea, pe scurt SE este o societate comercială de capitaluri în Uniunea Europeană, înființată
 • și exclusă din Societate pe 14 decembrie 1939 pentru agresiunea împotriva Finlandei. Prin expulzarea Uniunii Sovietice din Societatea Națiunilor, aceasta
 • anumite aspirații culturale. Societatea umană este caracterizată prin modelele de relații relații sociale între oameni. O societate mai mare prezintă adesea