ⓘ Informație

Informație

Cuvântul informație - preluat din latină prin intermediul limbii franceze - este polisemantic, putând căpăta mai multe semnificații, ce sunt determinate de domeniile și contextele foarte variate în care este folosit. În afara înțelesurilor din limbajul comun, el are și alte sensuri, atribuite fie prin definirea sa ca termen, fie drept concept în cadrul unor ramuri ale filosofiei sau al unor științe și tehnologii al căror obiect de studiu este informația. Termenul "informație" este legat și de un proces informațional, dar și de rezultatul acestui proces precum și de unele fenomene specifice ...

Tehnologia informației

Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor, abreviat TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea informației, în particular prin folosirea computerelor. Termenii englezești corespunzători sunt Information Technology și Information and Communication Technology, abreviați IT și respectiv ICT. Prescurtarea IT, care deseori se folosește și în română, se pronunță / ‿ai ti /. Termenul a fost folosit pentru prima dată în 1958 într-un articol publicat în revista Harvard Business Review, articol în care autorii Leavitt și Whisler afirmă: "Noua tehnolo ...

Academia Națională de Informații (România)

Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul”, abreviat ANIMV, este unitatea de învățământ superior militar a SRI și are ca obiectiv formarea ofițerilor de informații, atât pentru Serviciului Român de Informații, cât și pentru celelalte instituții cu atribuții în domeniul siguranței naționale: MApN, MAI, MJ. Constituirea, organizarea și funcționarea Academiei Naționale de Informații "Mihai Viteazul” a avut la bază necesitatea adaptării învățământului universitar românesc de informații la cerințele începutului de mileniu, în acord cu transformările înregistrate în societate pe plan nați ...

Informație de interes public

Informație de interes public este acea informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, forma sau de modul de exprimare a informației. Accesul la informațiile de tip public este reglementat în România de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Această lege a fost adoptată ca urmare a adoptării aquis-ului comunitar, în procesul de aderare al României la Uniunea Europeană. Conform cu art. 7 din legea mai sus amintită, "autoritatile și instituțiile publice au obligația ...

Accesul părintelui la informații privitoare la minor

Accesul părintelui la informații privitoare la minor reprezintă un drept fundamental al oricărui părinte cu privire la copiii săi, drept ce poate fi restricționat doar în condiții excepționale legate de faptul că accesul la astfel de informații din partea părintelui natural ar putea reprezenta un risc pentru minor. Acest drept este consfințit de nenumărate documente internaționale ca de pildă Convenția de la Strasbourg din 2006 asupra relațiilor personale care privesc copiii, Convenția de la Haga din 1980 sau Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest drept este menționat de asemenea ...

Competitivitate prin informație

Competitivitate prin informație, pe scurt CI, este o activitate care presupune obținerea, analizarea și valorificarea datelor, știrilor și informațiilor despre produse, servicii, clienți, competitori și orice alte aspecte despre mediul în care o organizație își desfășoară activitatea sau are interese, în scopul susținerii proceselor decizionale ale managementului de vârf din acea organizație. Competitivitate prin informație nu este spionaj economic. CI are la bază conceptul de etică în afaceri și este o activitate legală. Spionajul economic este o activitate ilegală. Competitivitate prin i ...

                                     

ⓘ Informație

  • de lucru cantități de informație de ordinul câtorva gigabaiți miliarde de baiți Prin informație genetică se înțelege informația codificată în materialul
  • Mirea, Ziarul financiar, accesat la 22 iunie 2015 Antivirus Tehnologie Informație Informatică Sistem de operare Bază de date Limbaje de programare Internet
  • Informații Mihai Viteazul abreviat ANIMV, este unitatea de învățământ superior militar a SRI și are ca obiectiv formarea ofițerilor de informații
  • Accesul părintelui la informații privitoare la minor reprezintă un drept fundamental al oricărui părinte cu privire la copiii săi, drept ce poate fi restricționat
  • fundamentarea conceptului de competitivitate prin informație Vasile Păun, Competitivitate prin informație Editura Paidea, București, 2006 Cristian Obreja
  • Informație de interes public este acea informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice
  • de Informații a Apărării DGIA este serviciul de informații al Armatei Române. A fost înființat la 1 iulie 1999 Direcția Generală de Informații a Apărării
  • care dau sistemelor de clasificare guvernamentală tonul lor special. Informație de interes public DoD Guide to Marking Classified Documents Apps
  • Departamentul de Informații și Protecție Internă DIPI a fost un serviciu al Ministerului Afacerilor Interne MAI din România, reorganizat de guvernul