ⓘ Geografie

Geografie

Geografia este știința care studiază relieful, terenurile, trăsăturile, locuitorii și fenomenele Pământului. O traducere literală ar fi "să descrii sau să scrii despre Pământ”. Prima persoană care a folosit cuvântul "geografie” a fost Eratosthenes. Patru direcții tradiționale ale cercetării în domeniul geografiei sunt analiza spațială a fenomenelor naturale și umane, studiul fizic, studiul relației dintre om și uscat și cercetarea în domeniul științelor Pământului. Cu toate acestea, geografia modernă este o disciplină cuprinzătoare care încearcă să înțeleagă Pământul cu toate complexitățil ...

Facultatea de Geografie a Universității din București

Prin crearea, mai întâi a Universității din București 1864, iar apoi a Academiei Române 1866 și a Societății Române Regale de Geografie 1875, s-au pus bazele instituționale ale cercetării și învățământului superior geografic din țara noastră. Ca urmare, ideea înființării unei catedre de geografie la Universitatea din București, prima de acest gen din țară, a constituit principala temă a discuțiilor din cadrul Societății Române Regale de Geografie, încă din anul 1898, și s-a concretizat prin cererea acesteia, în 18 martie 1899. Legea din 4 noiembrie 1938 include cele două catedre de geograf ...

Societatea Română de Geografie

Societatea Română de Geografie a fost o instituție culturală română, fondată în 1875 sub denumirea de Societatea Română Regală de Geografie, cu scopul de a reuni cercetătorii și specialiștii români din domeniul geografiei, după modelul societăților științifice occidentale. Împreună cu Societatea Academică Română, fondată în 1866, a contribuit la punerea bazelor instituționale ale cercetării și învățământului geografic din România. Societatea publică Buletinul Societății geografice române, Marele dicționar geografic al României, precum și numeroase descrieri de călătorie, expediții geografi ...

Braț (geografie)

În geografie termenul braț se referă la o ramificație a cursului principal al unei ape curgătoare; albie secundară care se desprinde din albia principală și pe care se scurge o cantitate mică de apă. Când este mai mic se mai numește gârlă sau crac. Brațele unui curs de apă sunt de mai multe feluri: braț de deltă, când ramificația este difluentă în deltă. braț anastomozat, când ramificația revine în albia principală sau în alta vecină; braț mort, care și-a pierdut legătura cu râul, rămânând izolat;

Marele Dicționar Geografic al României

Marele dicționar geografic al României este o lucrare alcătuită și prelucrată după dicționarele parțiale pe județe, lucrare realizată de George Ioan Lahovari, C. I. Brătianu și Grigore Tocilescu. Barbu Constantinescu a redactat un chestionar de 19 întrebări care a fost distribuit de către Societatea Geografică în toate comunele țării, pentru a se afla informațiile necesare unui vast dicționar geografic. Fuseseră solicitați să răspundă învățătorii și primarii; după un an, în 1883, răspunseseră 2.500 comune, dar trimițând răspunsuri inutilizabile, dată fiind "totala lipsă de pregătire a celo ...

Coordonate geografice

Sistemul de coordonate geografice este un sistem de referință care utilizează coordonatele unghiulare, latitudine și longitudine și servește la determinarea unghiurilor laterale ale suprafeței terestre. Globul este împărțit în 180° latitudine și 360÷§ longitudine.

                                     

ⓘ Geografie

  • economice. geografia populației geografia așezărilor umane geografia economică geografie politică geografie istorică geografie socială geografia culturală
  • catedre de geografie în cadrul Facultății de Științe și schimbă denumirile lor în Catedra de Geografie Fizică a României și Catedra de Geografie Generală
  • Societatea Română de Geografie a fost o instituție culturală română, fondată în 1875 sub denumirea de Societatea Română Regală de Geografie cu scopul de a
  • Acest articol se referă la Braț geografie Pentru alte sensuri, vedeți Braț dezambiguizare În geografie termenul braț se referă la o ramificație
  • Marele dicționar geografic al României este o lucrare alcătuită și prelucrată după dicționarele parțiale pe județe București, 1898 - 1902, 5 volume lucrare
  • Geografia umană este unul dintre sub - domeniile principale ale geografiei și care studiază procesele ce au loc atunci când omul interacționează cu mediul
  • Geografia fizică este o ramură a geografiei care se ocupă de suprafața globului pământesc și de fenomenele care au loc aici. Include geografia matematică
  • Sistemul de coordonate geografice este un sistem de referință care utilizează coordonatele unghiulare, latitudine nordică sau sudică și longitudine estică
  • Geografia socială este unul din curentele induse în geografie de structuralism. Termenul de Geografie socială a fost folosit pentru prima oară de geograful