ⓘ Economie

Economie

Economia este o știință socială ce studiază producția și desfacerea, comerțul și consumul de bunuri și servicii. Potrivit definiției date de Lionel Robbins în 1932, economia este știința care studiază modul de alocare a unor resurse rare în scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umană, economia este o știință socială. Se spune că economia este pozitivă atunci când încearcă să prezică în mod obiectiv și să explice consecințele anumitor opțiuni, date fiind un set de supoziții sau de observații. Alegerea unei supoziții ce trebuie făcută atunci când se construiește u ...

Economie politică

Economia politică sau știința economică de ansamblu, este o ramură a științelor economice. Termenul de economie politică a fost consacrat în anul 1615 în Traicté de loeconomie politique, de Antoine de Montchrestien și desemna pe atunci știința producției și distribuția bogăției la nivel de țară. Tratatul a fost scris pentru suveranul de atunci al Franței, Ludovic al XIII-lea, tatăl lui Ludovic al XIV-lea. Numele provine de la grecescul "politeia" și "oikonomia". Ideile și teoriile economice au apărut încă din Evul Mediu, însă cunoștințele economice erau integrate în diferite sisteme de gân ...

Economie de piață

Economia de piață este sistemul economic în care deciziile ce privesc producția și distribuția de bunuri se bazează pe interacțiunea dintre cerere și ofertă, care determină prețurile bunurilor și serviciilor. Principala caracteristică definitorie a economiei de piață este că deciziile de investiții, sunt în mare parte realizate prin intermediul piețelor financiare și de capital. Acest lucru este în contrast cu o economie planificată, unde investițiile și deciziile de producție sunt cuprinse într-un plan integrat de producție stabilit de către un stat sau de un alt organism care controlează ...

Economie informală

Termenul de economie informală, reprezintă o activitate economică legală, dar ascunsă în mod deliberat autorităților publice pentru a evita: plata impozitelor și taxelor ; îndeplinirea anumitor proceduri administrative, precum completarea chestionarelor statistice sau a altor formulare administrative. respectarea anumitor standarde legale referitoare la salariul minim, numărul maxim de ore lucrate, norme de protecție a muncii sau sănătate etc.; plata contribuțiilor sociale;

Științe economice

Științele economice este știința socială care studiază producția, distribuția și consumul de bunuri și servicii. Științele economice se împart de regulă în două domenii: economie politică și economia afacerilor. Economia politică cercetează toate relațiile economice din domeniul microeconomiei, ca rezultat al deciziilor raționale ale actorilor individuali familii, firme și din domeniul macroeconomiei, ca rezultat al interacțiunii sistematice a tuturor agregatelor unei economii. Economia afacerilor cercetează comportamentul unei unități economice, a unei firme, în condițiile existenței posi ...

Școala austriacă de economie

Școala austriacă de economie este un curent economic care susține un punct de vedere praxeologic, investigând acțiunea umană pentru a analiza economia. Economiștii austrieci argumentează că doar piața liberă, spre deosebire de economia socialistă, poate ajuta omenirea în lupta cu sărăcia; capitalismul și socialismul fiind singurele sisteme sociale, alegerea între ele este de făcut ținând seama de acest aspect.

                                     

Chartered Financial Analyst

Chartered Financial Analyst este un atestat dedicat analiștilor financiari, recunoscut în întreaga lume. Cerut de angajatorii de top în domeniul financiar, programul constă în trei examene în urma cărora se obține titlul CFA. Calificarea CFA este administrată de CFA Institute, care are 135 de societăți membre. CFA România este asociația profesioniștilor în investiții din România deținători ai titlului Chartered Financial Analyst CFA.