ⓘ ARACIS

                                     

ⓘ ARACIS

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior este agenția publică însărcinată prin lege cu evaluarea, acreditarea și autorizarea temporară a învățământului superior din România. Din anul 2005, ARACIS a preluat funcțiile CNEAA, conform Hotărârii de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, care a fost adoptată cu unele modificări în Legea nr. 87/2006.

ARACIS este membră deplină a Asociației Europene a Agențiilor pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior ENQA și este înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior EQAR.