ⓘ Administrația Națională Apele Române

                                     

ⓘ Administrația Națională Apele Române

Administrația Națională "Apele Române” este o este o instituție publică de interes național cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii, aflată în coordonarea autorității publice centrale din domeniul apelor din România, înființată în anul 2002 prin reorganizarea Companiei Naționale "Apele Române" și prin preluarea activității de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor", în scopul administrării, păstrării integrității și al protecției patrimoniului public de interes național care constituie infrastructura Sistemului național de gospodărire a apelor și pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic. Administrația Națională "Apele Române” este coordonată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Printre atribuțiile agenției se numără:

 • gospodărirea unitară, durabilă a resurselor de apă de suprafață și subterană și protecția acestora împotriva epuizării și degradării, precum și repartiția rațională și echilibrată a acestor resurse
 • administrarea, exploatarea și întreținerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor și bălților, în starea lor naturală sau amenajată, a falezei și plajei mării, a zonelor umede și a celor protejate, aflate în patrimoniu.
 • administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, aflată în administrarea sa
                                     

1. Organizare

Administrația Națională APELE ROMÂNE este compusă din 11 Administrații Bazinale de Apă ABA - unități administrative aferente fiecărui bazin hidrografic semnificativ, fiecare A.B.A. având în subordine structuri organizate la nivel județean, denumite Sisteme de Gospodărire a Apelor SGA. Pe lânga cele 11 ABA, în subordinea Administrației Naționale APELE Române se mai afla și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor IHNGA și Exploatarea Complexă Stanca-Costești.

                                     

2. Conducerea

 • Aurel Pană: 2005
 • Vasile Pintilie: mai 2012 - iulie 2014
 • Barbieru Nicolae: martie 2016
 • Vasile Pintilie: ianuarie 2009 - octombrie 2009
 • Neculai Olaru: octombrie 2009 - februarie 2010
 • Csaba David: februarie 2010 -?
 • Ervin Molnar: 2020
                                     

3. Critici

În noiembrie 2005, ANAR a fost criticată pentru numirea șefilor de sucursale pe criterii politice.

În anul 2011, trei companii acuzate în 2005 de ministrul Mediului de atunci că "au furat banii pentru diguri" au obținut cele mai multe lucrări hidrotehnice de la "Apele Române".

                                     
 • Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Grigore Antipa - INCDM Constanța Fondului pentru Mediu - AFM București Administrația Națională Apele Române Administrația
 • Rovinei. Administrația Națională Apele Române - Cadastrul Apelor - București Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București
 • Lungimea Dorofeiului, potrivit datelor oficiale publicate de Administrația Națională Apele Române este de 36 km iar suprafața bazinului său hidrografic
 • râului Mureș. Administrația Națională Apele Române - Cadastrul Apelor - București Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București
 • Râul Borzești Administrația Națională Apele Române Cadastrul Apelor Române Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor Trasee turistice
 • râului Arieș. Administrația Națională Apele Române Cadastrul Apelor Române Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor Trasee turistice
 • râului Mureș. Administrația Națională Apele Române - Cadastrul Apelor - București Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București
 • semnificativi. Administrația Națională Apelor Române - Cadastrul Apelor - București Institutul de Meteorologie și Hidrologie - Rîurile României - București
 • râului Hășdate. Administrația Națională Apele Române Cadastrul Apelor Române Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor Trasee turistice