ⓘ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

                                     

ⓘ Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este o structură subordonată Ministerului Afacerilor Interne, înființată la 15 decembrie 2004 prin Hotărârea Guvernului României nr. 1490, fiind creată prin fuzionarea Comandamentului Protecției Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.

La nivel național, IGSU coordonează toate organizațiile implicate în managementul situațiilor de urgență, în concordanță cu reglementările internaționale.

La nivel teritorial în județe, filialele se numesc Inspectorate județene pentru situații de urgență acronim: ISU.

                                     

1. Istoric

Pompierii au devenit o instituție militarizată în 1874, la un an după moartea lui Alexandru Ioan Cuza, prin Înaltul Decret Regal 702, intrând astfel în subordinea Ministerului de Război. În 15 decembrie 2004, Comandamentul Protecției Civile și Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari devin Inspectoratul General Pentru Situații de Urgență. Anterior, aceste structuri au funcționat împreuna și între anii 1933-1945.

                                     

2. Responsabilități

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are mai multe atribuții, printre care se numără:

 • acordarea de asistență medicală de urgență prin unitățile SMURD
 • stingerea incendiilor și evaluarea cauzelor care au dus la producerea lor
 • salvarea persoanelor în cazul alunecărilor de teren, inundații, cutremure sau a altor dezastre naturale
 • prevenirea incendiilor
 • intervenția la accidentele nucleare, biologice etc. și decontaminarea persoanelor
 • activități de căutare și salvare a persoanelor dispărute
                                     

3. Instruire

În România, există doar două unități de învățământ unde sunt pregătiți viitorii pompieri:

 • Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu" din Boldești-Scăeni, jud. Prahova
 • Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie Al. Ioan Cuza din Bucuresti
                                     

4. Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare

Începând cu anul 2006, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare SMURD este o structură care funcționează în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. SMURD intervine, în general, atunci când este vorba de persoane ale căror vieți sunt puse în pericol, la cazurile care necesită descarcerarea și la incidentele unde există mai multe victime, cum ar fi dezastrele naturale sau incendiile.

                                     
 • numărul de telefon 112. Gestionarea situațiilor de urgență este făcută de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU și Inspectoratele județene
 • Inspectoratul județean pentru situații de urgență I.S.U este o instituție publică, structură specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor
 • comunitare pentru situații de urgență publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 01 09 2001 ro Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ro Departamentul
 • cadrul inspectoratelor județeene pentru situații de urgență și al municipiului București în subordinea Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU
 • subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență potrivit reglementărilor specifice. La nivel național activitatea pompierilor este condusă de către
 • acest caz de către o persoană desemnată la nivelul Inspectoratului județean pentru situații de urgență În acest caz pompierii asigură 24 de ore din 24
 • proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență aprobată prin ordin al Ministerului Administrației
 • octombrie 2004 Site - ul Legex ro Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Incendiu Pompier profesionist Pompier voluntar Pompier Servicii de urgență
 • Național de Management pentru Situații de Urgență aflat în subordinea Ministerului Administrației și Internelor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 • național de către Ministerul Afacerilor Interne MAI prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență IGSU și cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații
 • serviciului voluntar pentru situații de urgență pe baza regulamentului elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobat prin