ⓘ Oficiul Național al Viei și Vinului

                                     

ⓘ Oficiul Național al Viei și Vinului

Oficiul Național al Viei și Vinului este o instituție de stat din România, înființată în anul 2002, ca organism specializat cu caracter tehnico-științific, având personalitate juridică și funcționând în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

ONVV are rolul de a asigura fundamentarea politicii de realizare și dezvoltare a producției vitivinicole, de a contribui la elaborarea reglementărilor vitivinicole, de a sprijini pe plan național filiera vitivinicolă și de a dezvolta relațiile internaționale din acest domeniu. Participă la elaborarea de proiecte de legi, acte normative, strategii și politici în domeniul viticulturii și vinificației. De asemenea, ONVV avizează normele tehnice privind stabilirea condițiilor de cultură a viței de vie și acordă premii pentru cele mai valoroase lucrări din domeniul viticulturii.

                                     
  • precum și certificatele de atestare a dreptului de comercializare pentru vinurile cu denumire de origine controlată. Oficiul Național al Viei și Vinului
  • elaborate de Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri ONDOV cu consultarea Oficiului Național al Viei și Vinului ONVV și a organizațiilor
  • Națională AHN Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură ANPA Oficiul Național al Viei și Vinului ONVV Oficiul Național al Denumirilor de Origine
  • trăit și și - a desfășurat activitatea la Iași. Timp de peste 20 de ani 1976 - 2000 a reprezentat România la Oficiul Internațional al Viei și Vinului OIV
  • al prezidiului și președinte al secției de horticultură a Academiei de Științe Agricole și Silvice, membru al Oficiului Național al Viei și Vinului și
  • Festivalul Vinului din Moldova, denumit oficial Ziua Natională a Vinului tradițional, are loc în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, dar și la vinăriile
  • 7. Ea a fost construită în secolele XVII - XVIII și găzduiește în prezent Muzeul Viei și Vinului singurul muzeu viticol din Moldova. Casa Tăutu din
  • Agriculturii al RSSM. Ocupă prin concurs funcția de Șef Secție Vinificație 1979 - 1990 și de director științific la Institutul Național al Viei și Vinului al Asociației
  • Pentru producerea vinurilor cu IGP Ștefan Vodă de către Oficiul Național al Viei și Vinului sunt luate în evidență 1.204 ha de plantații viticole. Circa