ⓘ Save the Children

                                     

ⓘ Save the Children

Salvați copiii este o organizație neguvernamentală internațională a cărei scop este de a acorda sprijin copiilor care au nevoie de ajutor din întreaga lume. A fost înființată în anul 1919 în Marea Britanie. Scopul principal al asociației este dezvoltarea proiectelor care aduc îmbunătățiri substanțiale și de lungă durată în folosul copiilor. Face parte din International Save the Children Alliance care este compusă din alte 27 de organizații naționale. International Save the Children Alliance este un ONG cu statut consultativ pe lângă consiliul Economic și Social al ONU.

                                     

1. Save the Children în România

SALVAȚI COPIII este o organizație neguvernamentală, non-profit, de utilitate publică, care apără și promovează drepturile copilului în România din 1990, în acord cu prevederile Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului. În calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizație independentă din lume care promovează drepturile copilului, viziunea Salvați Copiii este o lume care respectă, pentru fiecare copil, dreptul său la supraviețuire, educație, protecție și participare, asumându-și misiunea de a obține progrese importante privind modul în care copiii sunt tratați și producerea schimbărilor imediate și de durată în viața acestora. În cei 29 de ani de activitate, peste 1.900.000 de copii au fost implicați în programele și campaniile Organizației Salvați Copiii. În prezent, organizația are filiale în 11 județe și în București, peste 6.000 de membri și peste 2.500 de voluntari activi.

De 29 de ani, Salvați Copiii dezvoltă programe educaționale, de protecție socială și de promovare a drepturilor copiilor, dobândind o expertiză recunoscută la nivel național, nu de puține ori proiectele organizației fiind preluate și dezvoltate ca exemple de bune practici. Direcțiile prioritare ale organizației sunt reducerea mortalității infantile, facilitarea accesului la educație de calitate pentru copiii din comunități vulnerabile, protecția copiilor împotriva oricăror forme de violență, neglijare inclusiv în urma migrației economice a părinților sau abuz și promovarea drepturilor copilului în rândul copiilor. În 2018 au cuprins în programele de educație, protecție și informare 314.586 de copii, 21.872 de cadre didactice și alți specialiști, 45.665 de părinți.

Programul de reducere a mortalității infantile are 5 direcții prioritare de intervenție: dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante, dezvoltarea de servicii socio-medicale pentru mame și copii în zonele rurale, pregătirea cadrelor medicale, informarea viitorilor părinți "Școala Părintilor" și îmbunătățirea politicilor publice din domeniul mamei și copilului. Cu sprijinul companiilor și miilor de donatori, până la sfârșitul anului 2018, au dotat 88 de maternități și secții de nou-născuți din toate județele țării, ajutând să trăiască peste 42.000 de nou-născuți și au intervenit în 59 de comunități rurale dezavantajate, sprijinind peste 7.500 de beneficiari anual, dintre care: 2.500 de copii 0-5 ani, 2.000 de mame tinere, 5.000 de gravide și 2.500 de adolescenți și părinți.

Programele educaționale ale Salvați Copiii: programe de tip Școală după școală, de prevenire a abandonului școlar, educație preșcolară pentru copiii care nu au frecventat grădinița, cu precădere romi, prin așa-numitele Grădinițe Estivale și programe de tip A Doua Șansă, de integrare/reintegrare școlară pentru copiii neșcolarizați/în abandon școlar. De la începutul programelor, peste 7.900 de copii au avut acces la educație preșcolară, 25.000 de copii au fost sprijiniți să nu abandoneze școala și 4.168 de copii au fost reintegrați în sistemul educațional. Totodată, lucrează cu părinții acestora și specialiști din domeniul educației și protecției sociale.

Protecția copiilor împotriva oricăror forme de violență, abuz sau neglijare: servicii de consiliere, psihoterapie și educație parentală, dezvoltate și oferite gratuit în 5 centre din țară. Anual, aproximativ 1.500 de copii beneficiază de consiliere individuală și de grup și peste 1.000 de părinți sunt incluși în programul de educație parentală, în paralel lucrându-se cu specialiștii din domeniu, în vederea îmbunătățirii competențelor acestora în relația cu copiii. Organizează campanii de conștientizare și sesiuni de informare în școli și grădinițe pentru prevenirea fenomenului de bullying.

Protecția copiilor împotriva violenței on-line - activități de conștientizare privind beneficiile și pericolele mediului virtual, servicii de consiliere pentru problemele întâmpinate pe internet, precum și o linie de raportare a conținutului ilegal întâlnit pe paginile web românești. De la începutul programului, din 2008, peste 399.000 de copii și 100.000 de părinți și profesori au fost implicați direct în activități educaționale, 7.000 de copii au beneficiat de informare și consiliere și mai mult de 6.400 de sesizări au fost făcute prin linia specializată de raportare.

Protecția copiilor rămași singuri acasă. În urma migrației economice a părinților - servicii educaționale, de consiliere psihologică și juridică pentru copiii și familiile acestora afectați de migrația economică și, totodată, activități de informare și conșțientizare în rândul specialiștilor și publicului larg asupra problematicii copiilor rămași singuri acasă. Peste 7.500 de copii au beneficiat de suport prin intermediul celor 17 programe locale dezvoltate la nivel național.

Protecția copiilor refugiați/solicitanți de azil - servicii educaționale și sociale adresate nevoilor specifice ale copiilor solicitanți de azil, beneficiari ai unei forme de protecție, minori neînsoțiți sau refugiați relocați și familiilor acestora, cu scopul asigurării respectării drepturilor acestora și integrării lor în societatea românească. În cei peste 23 de ani de activitate în domeniul azilului, peste 7.000 de copii și familiile acestora au beneficiat de suport educațional și material, consiliere socială și psihologică, asistență financiară.

Promovarea drepturilor copiilor - în activitatea Salvați Copiii, au promovat în rândul a generații de copii drepturile copiilor, colaborând cu instituțiile de învățământ pentru a crește gradul de cunoaștere și aplicare a acestora. Printre proiectele cu tradiție se regăsesc: Forumul Național al Copiilor și Campania Globală pentru Educație.

                                     

2. Note

Legături externe

 • www.savethechildren.net - Site web oficial
 • www.scolifarabullying.ro
 • www.salvaticopiii.ro - Site web România
                                     
 • 8 februarie 2011 Sierra Leone: Buzz of excitement in the air in Pujehun Save the Children Accesat în 23 februarie 2011. Listă de orașe din Sierra
 • Geldof. Ure este administrator al organizației de caritate și este ambasador pentru Save The Children Laureații celui de al 50 - lea premiu Ivor Novello
 • să le îndrepte, înainte de sfârșitul lumii. Refrenul: Save Your Mother Save Your Children Save The World you re in, Raise Your Hands Fairytales have Happy
 • The Rank and File 1971 The Save the Children Fund Film 1971 Family Life 1971 Days of Hope 1975 The Price of Coal 1977 Black Jack 1979 The
 • călătorit în El Quiché, Guatemala pentru a participa la celălalt proiect Save the Children care ajută copiii defavorizați din țările în curs de dezvoltare.
 • Cabello a anunțat faptul că a încheiat un parteneriat cu organizația Save the Children pentru a lansa o serie limitată de tricouri Love Only pentru a ajuta
 • Rosenborg BK. 1919: Este înființată organizația neguvernamentală Save the Children pentru apărarea drepturilor copilului. 1919: Mustafa Kemal Atatürk
 • organizații non - guvernamentale, notabile fiind Crucea Roșie, Federația Save the Children Lotta Svärd și Lottakåren. Majoritatea copiilor au fost plasați
 • To Save the Children 1994 .. Tom Little The Mighty Jungle 1 episod 1994 .. Brad Spenser: The Judas Goat 1994 .. Flanders Kung Fu: The Legend
 • Story serial TV, 8 episoade 2013: Save Me serial TV, 8 episoade 2015: Zipper 2015: Dark 2015: Other People s Children 2015: Operator - Always Watching:
 • Mondiale din Peru în 2014. În rolul său de ambasador al Organizației Save the Children a contribuit la strângerea de fonduri pentru construirea clădirii