ⓘ Comitetul Economic și Social European

                                     

ⓘ Comitetul Economic și Social European

Comitetul Economic și Social European este un organism al Uniunii Europene. Are sediul la Bruxelles și are rol consultativ pe lângă Parlamentul European și Comisia Europeană. Constituit în anul 1957 prin Tratatul de la Roma, CESE reprezintă, în același timp, o structură de dialog și o platformă instituțională care le permite actorilor din viața economică și socială să ia parte la procesul de decizie comunitară. Deține un număr de 350 de consilieri.

                                     
 • României Parlamentul României Consiliul Economic și Social al Națiunilor Unite Comitetul Economic și Social European a b c Ce este CES, ces.ro, accesat
 • Spațiul Economic European SEE, European Economic Area a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2 mai 1992 între
 • Comitetul European al Regiunilor CoR este adunarea Uniunii Europene UE formată din reprezentanți locali și regionali, care oferă autorităților subnaționale
 • Fondul Social European FSE este principalul instrument financiar al Uniunii Europene care finanțează ocuparea forței de muncă din statele membre și promovează
 • Promovarea unui progres economic și social echilibrat și durabil, în special prin stabilirea unei uniuni economice și monetare cuprinzând în viitor o
 • domeniul politic, economic social și cultural elaborarea de politici privind protecția copiilor, a femeii și a familiei, în societate și îmbunătățirea statutului
 • Pentru alte sensuri, vedeți Comitetul Național Român. Comitetul Național de Coordonare Românească ulterior Comitetul Național Român CNR - a fost un
 • Trichet. Comitetul executiv decide ocupațiile BCE și este ales la recomandarea consiliului BCE. Toți membrii sunt numiți de Consiliul European în baza
 • organisation comprising 28 European countries and governing common economic social and security policies ... European Union The World Factbook
 • fundația pentru Comunitatea Economică Europeană redenumită ulterior Comunitatea Europeană și în final Uniunea Europeană prin Tratatul de la Maastricht
 • Democraților pentru Europa ALDE și Partidul Democrat European PDE A fost al treilea grup politic din Parlamentul European ca pondere, cu 101 membri din
 • Comitetele și grupurile de lucru ale Comisiei Europene, Comitetului Regiunilor și Consiliului Economic și Social După aderare, România a trecut de la statutul