ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64

Dieta Bucovinei

În urma Revoluției din 1848, s-a format la Viena o adunare constituantă care avea scopul de da o nouă constituție Imperiului Habsburgic. Majoritatea reprezentanților Bucovinei Bucovina beneficia de opt mandate a cerut la 26 iunie 1848, printre al ...

Lista dietelor din Târgu Mureș

Lista dietelor din Târgu Mureș cuprinde totalitatea întrunirilor ținute de Dieta Transilvaniei în localitate.

Benjamin Harrison V

Acest articol se referă la Benjamin Harrison V, semnatar al Declarației de Independență a SUA. Pentru președintele Statelor Unite ale Americii sau alte persoane având aceleași prenume și nume, vedeți Benjamin Harrison dezambiguizare. Benjamin Har ...

Patrick Henry

Patrick Henry a fost una din figurile proeminente ale Revoluției americane, unul dintre "părinții fondatori” ai națiunii americane, cunoscut și amintit în special pentru celebrul său discurs "Dați-mi libertate sau dați-mi moarte”. Împreună cu Sam ...

Drept de proprietate

Dreptul de proprietate este, conform Codului civil, dreptul unei persoane de a se bucura și dispune de un lucru în mod exclusiv și absolut, însă în limitele determinate de lege. În funcție de titular și caracteristici, proprietatea poate fi priva ...

Confiscare

Confiscare înseamnă trecerea gratuită în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri judecătorești, a unui bun sau a tuturor bunurilor aparținând unei persoane. În România, confiscarea nu se extinde și pentru rudele condamnaților.

Drept de servitute

Dreptul de servitute este un drept real imobiliar, principal, perpetuu și indivizibil care dezmembrează proprietatea, conferind titularului său anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia. Dreptul de servitute este un drept imobili ...

AvocatNet.ro

Avocatnet.ro este un site web românesc de informații juridice, fiscale și de afaceri, deținut de compania Inteligo Media SA. Este construit în jurul a două platforme importante: o comunitate de Q&A, respectiv o publicație online cu actualizar ...

Jurindex

Jurindex este un portal web care are ca misiune aceea de a publica on-line, in integrum, jurisprudența instanțelor din România. Portalul a pornit în mai 2009 cu un număr de 89.914 hotărâri judecătorești de la cele 16 Curți de Apel din România. În ...

Proces spectacol

Termenul proces spectacol descrie un tip de proces în care autoritățile judiciare au hotărât deja vinovăția acuzatului. Procesul ca atare are singurul scop de a prezenta acuzațiile și verdictul publicului pe post de exemplu și de avertisment. Are ...

Agricultură

Agricultura este știința și arta cultivării plantelor și a creșterii animalelor. Agricultura a fost dezvoltarea cheie în ascensiunea civilizației umane sedentare, prin care agricultura de specii domesticite a creat surplusuri alimentare care le-a ...

Agricultură organică

Conform definiției propuse de Codexul Comisiei Alimentare," agricultura organică este un sistem de management de producere care promovează și ameliorează sănătatea agro-ecosistemului, biodiversitatea, ciclurile biologice și activitatea biologică ...

Agricultură biodinamică

Prin agricultură biodinamică se înțelege cultivarea și producerea alimentelor, îngrijirea animalelor și a peisajului, realizate după principii antroposofice. Ea a fost întemeiată în anii 1924 de către o comunitate de agricultori germani care i-au ...

Agricultură colectivizată

Agricultura cooperativizată este o formă de organizare în agricultură în care țăranii nu sunt plătiți de obicei cu bani, ci mai degrabă primesc o cotă parte din recoltă. Procesul de înființare a fermelor colective poartă numele de colectivizare. ...

Agrochimie

Agrochimia este o știință interdisciplinară care se ocupă cu controlul și diagnoza stării de fertilizare a solului și a stării de nutriție, prin analiza chimică a solului și a plantei Ea are ca mijloace de intervenție pentru menținerea sau sporir ...

Agrotehnică

Agrotehnica este știința agricolă care se ocupă cu studierea factorilor de vegetație, relațiilor care există între aceștia și plantele cultivate precum și metodele de dirijare a acestora având ca obiectiv elaborarea de tehnologii agricole rentabi ...

Desecare

Desecarea reprezintă acțiunea de eliminare a surplusului de apă dintr-un teren umed sau mlăștinos pentru a-l face cultivabil, apt pentru lucrări de construcții sau din motive sanitare profilactice. Categoria de lucrări pentru care în tehnologia r ...

Fân

Fânul este un termen generic pentru iarba sau păstăile cosite, uscate și păstrate pentru utilizarea lor ulterioară ca nutreț pentru animale, mai ales bovine, cai, capre și oi. De asemenea, cu fânul se pot hrăni animale domesticite, mai mici, în c ...

Helicicultură

Helicicultura este creșterea melcilor comestibili. Termenul derivă din Helix, un nume științific pentru un gen de gastropode. Numai speciile Helix aspersa Helix aspersa și helix aspersa maxima pot fi crescute profitabil. Într-adevăr, Melcul de li ...

Institutul Volcani

Institutul Volcani sau Organizația de cercetare agricolă-Centrul Volcani, în trecut cunoscut ca Stația de cercetare agricolă a Agenției Evreiești pentru Palestina este cea mai mare instituție de cercetare agricolă din Israel. Denumirea lui oficia ...

Izlaz

Un izlaz este un loc necultivat, acoperit cu iarbă și destinat păscutului vitelor. Un izlaz comunal are, în general, statutul de teren agricol din domeniul privat al comunei. Alineatul 1 al articolului 40 din Legea Nr. 169 din 27 octombrie 1997, ...

Lista laureaților Premiului Wolf pentru agricultură

Premiul Wolf pentru agricultură, conform originalului, Wolf Prize in Agriculture este conferit o dată pe an de către Fundația Wolf. Acest premiu este unul din cele șase Premii Wolf acordate de către fundație începând cu 1978. Celelalte Premii Wol ...

Pământ de țelină

Pământul de țelină, denumit și pământ de brazdă, este folosit în pregătirea amestecului nutritiv al solurilor în legumicultură și horticultură. Pământul de țelină se obține din stratul superficial al solului, de pe terenuri înțelenite cu graminee ...

Perdea de protecție

Perdeaua de protecție, numită și perdea forestieră de protecție, perdea anti-vânt sau antivânt, este o asociație vegetală creată de om reprezentând o fâșie îngustă și lungă de teren plantată cu specii lemnoase amplasată la marginea unor obiective ...

Reforma lui Stolîpin

Reformele agrare ale lui Stolîpin au fost o serie de schimbări structurale ale sectorului agricol din Imperiul Rus inițiate de Piotr Stolîpin, președintele Consiliului de miniștri. Cele mai multe, dacă nu toate reformele au fost bazate pe recoman ...

Wang Zhen (oficial al dinastiei Yuan)

Wang Zhen a fost un oficial al dinastiei Yuan din China. El a fost unul dintre primii inovatori în domeniul tiparului cu caractere mobile din lemn. Tratatul său ilustrat de agricultură a fost unul dintre cele mai avansate la vremea sa, cuprinzând ...

Alimentară

Alimentarele erau în România comunistă magazine aflate în proprietatea statului, având ca destinație comerțul cu amănuntul de produse alimentare. În anii 70 au fost construite mii de astfel de stabilimente în orașe, de obicei la parterul blocuril ...

Ansamblul urbanistic Iulius Town Timișoara

Iulius Town este un complex urbanistic multifuncțional de mari dimensiuni din Timișoara deținut de consorțiul Iulius Group-Atterbury Europe. În faza I a dezvoltării complexului, inaugurată parțial în septembrie 2019, proiectul a necesitat o inves ...

Bazar

"Bazar” este un cuvânt de origine persană care desemnează un loc destinat schimburilor comerciale. Fiind o instituție specifică lumii islamice, bazarul se distinge prin caracteristici specifice de ceea ce, în Europa, se numește "piață”, "târg” sa ...

Bega Shopping Center

Bega Shopping Center este un centru comercial din zona centrală a Timișoarei deținut de Bega Grup. Bega Shopping Center cuprinde 42 de magazine pe 6 niveluri, o suprafață închiriabilă de 12.000 m² și dispune de o parcare de peste 100 de locuri și ...

Comerț

Prin comerț se înțelege oferta unor mărfuri, în schimbul unor mijloace de plată sau alte mărfuri de schimb, prețul acestor mărfuri fiind stabilit după raportul pe piață dintre "cerere” și "ofertă”. Comerțul se limitează la cumpărarea, transportul ...

Garanția produselor

Garanția produselor reprezintă obligația comerciantului de a repara sau de a înlocui produsul cumpărat sau, după caz, de a restitui prețul plătit de consumator, în cazul unui produs neconform. Comerciantul are obligația de a furniza produse care ...

Hipermarket

Hipermarket ul este un magazin foarte mare ce dispune de spații comerciale ce variază între 8 000–22 000 m 2. Combină specificul desfacerii cu amănuntul cu cel al supermarketului, al magazinului de solduri și al magazinului-depozit. Aceste magazi ...

Istoria alimentelor

Istoria alimentelor este un domeniu interdisciplinar care se ocupă cu istoricul alimentelor din punct de vedere cultural, economic, impactul alimentelor asupra mediului înconjurător și asupra societății. Istoria alimentelor este o disciplină nou ...

Magazin de cartier

Un magazin de cartier de comoditate sau proximitate reprezintă o afacere de vânzare cu amănuntul cu produse ce includ necesaruri de zi de zi, cum ar fi alimente, gustări, produse de patiserie, băuturi răcoritoare, tutungerie, medicamente fără pre ...

Shopping City Timișoara

Shopping City Timișoara este un centru comercial de mari dimensiuni din Timișoara deținut de NEPI Rockcastle, deschis în 26 noiembrie 2015, în urma unei investiții de 84 de milioane de euro.

Talcioc

Un talcioc este un bazar, care în principiu este o piață de vechituri, dar unde uneori se vând și obiecte noi. Poate avea loc zilnic, săptămânal, lunar, semianual, anual sau în legătură cu diverse evenimente.

Troc

Trocul este o operație economică prin care fiecare participant cedează proprietatea unui bun și primește un alt bun. Trocul face parte din schimburile numite de compensație, schimb de servicii egale. Noul dicționar universal al limbii române ne o ...

Vânzare prin catalog

Vânzarea prin catalog este o tehnică de comerț cu amănuntul. Un comerciant ce practică această tehnică de vânzare vinde, de obicei, o varietate largă de produse de uz casnic și de îngrijire personală, dar în special bijuterii. Spre deosebire de u ...

Bunuri și servicii

Bunurile sunt elemente tangibile, cum ar fi pixuri, sare, mere și pălării. Serviciile sunt activități oferite de alte persoane, printre care se numără medicii, lucrătorii de îngrijire a gazonului, stomatologi, barbierii, chelnerii sau serverele o ...

Gwageo

Gwageo erau examenele naționale pentru serviciul civil în timpul dinastiilor Goryeo și Joseon din Coreea. De obicei destul de dificile, aceste testări măsurau cunoștințele despre clasicii chinezi, uneori și despre discipline tehnice. Acestea erau ...

Numărul de telefon pentru incidente de securitate informatică

Numărul de telefon pentru incidente de securitate informatică este un număr de telefon creat pentru ca oamenii să raporteze atacuri cibernetice sau alte probleme care au legătură cu problemele cibernetice, cu scopul de a primi ajutor. Acesta a fo ...

Serviciul Memorial Austriac

Serviciul Memorial Austriac este o alternativă la serviciul militar obligatoriu din Austria. Participanții la serviciul memorial servesc la principalele instituții memoriale ale Holocaustului. Serviciul memorial a fost inițiat de către politologu ...

Organizația Mondială a Comerțului

Organizația Mondială a Comerțului este o organizație internațională care supervizează un număr mare de acorduri care definesc "regulile comerciale" dintre statele membre. OMC este succesoarea "Acordului general asupra tarifelor și comerțului" și ...

Economia Africii de Sud

Economia Africii de Sud este o economie de piață funcțională. Africa de Sud este țara cu economia cea mai dezvoltată din Africa, bazată pe exploatarea și prelucrarea unor resurse minerale extrem de variate și bogate și dispunând de o infrastructu ...

Economia Albaniei

Economia Albaniei a trecut la începutul anilor 1990 printr-o dificilă tranziție de la economia centralizată și planificată din timpul comunismului la o economie deschisă de piață. Albania este țara europeană unde a persistat cel mai mult economia ...

Economia Armeniei

Armenia este al doilea stat ca densitate a populației din fostele republici sovietice. Este situat între Marea Neagră și Marea Caspică, marginită la nord și est de Georgia și Azerbaidjan și la sud și vest de Iran și Turcia. Până la independență, ...

Economia Austriei

Austria are o economie de piață prosperă iar locuitorii ei beneficiază de un trai ridicat. Austria face comerț cu multe alte țări din Uniunea Europeană, mai ales Germania. Austria a beneficiat, de asemenea, de puternice relații comerciale cu țări ...

Economia Braziliei

Principalii parteneri comerciali sunt Uniunea Europeană 29% din comerțul total, SUA 23%, MERCOSUR Piața Comună a Sudului 14%, Asia 12%, America Latină fără MERCOSUR 8% etc. La 26 martie 1991 Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay semnau acordul ...

Economia Ciadului

În ciuda resurselor naturale remarcabile ale țării, economia Ciadului este una dintre cele mai sărace ale lumii, iar nivelul de trai al populației printre cele mai scăzute. Printre factorii generali care determină această situație extrem de preca ...