ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348

Alexandru Hanță

Alexandru Hanță a fost un profesor universitar, critic și istoric literar și decan al Facultății de Litere a Universității din București.

Emil Iordache

Emil Iordache a fost un critic și istoric literar, eseist, traducător, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ion Scurtu

Ion Scurtu a fost un critic și istoric literar român. A studiat la Budapesta, Cluj și Leipzig, unde și-a luat doctoratul cu o teză despre viața și proza lui Mihai Eminescu, îndrumător științific fiindu-i profesorul Gustav Weigand. Publică în limb ...

Octav Șuluțiu

A urmat studii la Liceul "Mihai Viteazul” din București 1925-1928 și la Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București 1928-1931, specializându-se în limbile română și franceză. A activat ca profesor suplinitor de limba franceză ...

Integralism

Integralismul este un curent literar românesc de avangardă din epoca interbelică bazat pe constructivism ce conținea și elemente de dadaism, suprarealism sau futurism. Ideile integralismului se regăsesc, de pildă, în paginile revistei Integral. T ...

Textualism

Textualismul este un curent literar din anii 80 promovat și teoretizat, în principal, de Marin Mincu. Alți reprezentanți ai textualismului sunt Bogdan Ghiu, Mircea Nedelciu, Gheorghe Iova, Gheorghe Crăciun. Marin Mincu pornește de la teoriile des ...

Editura Albatros

Editura Albatros este o editură din România care a apărut în 1971, fosta Editura Tineretului. Spre deosebire de predecesoarea sa care a publicat literatură pentru copii și tineret, Editura Albatros publică în plus și volume de literatură și cultu ...

Editura Tineretului

Editura Tineretului a fost o editură din România care publica în general, după cum arată și numele, literatură pentru copii și tineret. Avea mai multe colecții, dintre care se pot remarca, Cutezătorii, Romane de ieri și de azi, Oameni de seamă, C ...

Lucia Berciu

Lucia Berciu a fost o profesoară universitară, lingvistă, traducătoare și autoare de manuale română, cunoscută pentru contribuțiile sale în domeniul pedagogiei studiului limbii germane.

Josef Zirenner

Josef Zirenner a fost un germanist și scriitor de limba germană, originar din România, profesor universitar.

Biblia de la București

Biblia de la București a fost prima traducere completă a Bibliei în limba română, fiind publicată la București în 1688. Scrisă cu caractere chirilice, titlul ei complet era Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Trad ...

Psaltirea Hurmuzaki

Alături de Codicele Voronețean, Psaltirea Scheiană și Psaltirea Voronețeană, face parte dintre textele rotacizante. Se păstrează în Biblioteca Academiei Române, sub cota ms. rom. 3077, fiind denumită astfel după donatorul ei, Eudoxiu Hurmuzaki. E ...

Psaltirea Scheiană

Psaltirea Scheiană este un manuscris românesc din secolul al XVI-lea, care face parte dintre cele trei culegeri rotacizante ale psalmilor, alături de Psaltirea Voronețeană și Psaltirea Hurmuzaki.

Psaltirea Voronețeană

Psaltirea Voronețeană este un manuscris românesc din secolul al XVI-lea, care conține copia unei traduceri parțiale a psalmilor, în paralel cu textul slavon corespunzător. Psaltirea prezintă mai întâi frazele în slavonă, după care urmează traduce ...

Amfiteatru (revistă)

Revista Amfiteatru a fost înființată la București la 1 ianuarie 1966. A apărut lunar, cu mențiunea Revistă literară și artistică editată de Uniunea Asociațiilor Studențești din Republica Socialistă România, fiind organul de presă al cenaclului "J ...

Apostrof (revistă)

Apostrof este o revistă literară a Uniunii Scriitorilor din România, editată în colaborare cu Fundația Culturală "Apostrof”, care apare lunar la Cluj, începând din iunie 1990. Redactor-șef: Marta Petreu.

Ateneu (revistă)

Revista Ateneu a fost înființată, în 1925, de către George Bacovia și Grigore Tăbăcaru. Această primă serie a apărut, în Bacău, doar câțiva ani. Din motive financiare, revista nu a mai apărut. Abia în 1964, câțiva tineri scriitori băcăuani, grupa ...

Banater Deutsche Kulturhefte

Banater Deutsche Kulturhefte a fost o publicație literară în limba germană a șvabilor bănățeni, care a apărut la Timișoara în perioada 1927-1931. Obictivul său declarat era de Organ für landesgeschichtliche Forschungen organ pentru studierea isto ...

Banater Monatshefte

Banater Monatshefte a fost o publicație literară lunară în limba germană a șvabilor bănățeni, care a apărut în perioada 1933-1939. A avut subtitlul Zeitschrift für deutsches Geistesleben periodic pentru viața spirituală germană. Inițiatorul revis ...

Clipa (revistă)

Clipa este o revistă ce apare o dată la două luni, a tinerei generații. Apare la Chișinău și este editată cu sprijinul Institutului Cultural Român.

Colecția "Povestiri științifico-fantastice”

Colecția "Povestiri științifico-fantastice” a fost un periodic de literatură pentru tineret editat de revista Știință & Tehnică. Prima serie a apărut la 1 octombrie 1955 și a cuprins 466 de numere, publicate de două ori sau, pentru o scurtă perio ...

Contrapunct (revistă)

Contrapunct este o revistă culturală editată de Fundația pentru literatură și arte vizuale Contrapunct, A apărut la București la data de 9 ianuarie 1990 sub comitetul director format din Mircea Cărtărescu, Ioan Groșan, Ion Bogdan Lefter, Cristian ...

Convorbiri literare

Convorbiri literare este o revistă literară lunară care apare la Iași. Între 1944 și 1970 a fost suspendată. în primul număr al revistei, Iacob Negruzzi preciza "Sub numele de < > va apărea la două săptămâni o revistă în formatul stinsei Ro ...

Cuvântul

Revista Cuvântul este o "revistă de cultură și de atitudine” care apare la București, seria nouă a fost reluată de criticul Radu G. Țeposu și a fost condusă până în luna septembrie 2006 de profesorul și criticul literar Mircea Martin. Între 2006 ...

Dacia literară

Dacia literară este o revistă apărută pe 31 ianuarie 1840 la Iași, sub redacția lui Mihail Kogălniceanu. În ciuda titlului, revista nu și-a propus să se axeze exclusiv pe literatură. Pe parcursul apariției, ea a avut următoarea rubricație, marcat ...

Dilema veche

Dilema veche este o revistă săptămânală de cultură fondată de Andrei Pleșu, Tita Chiper, Zigu Ornea, Mircea Vasilescu și Radu Cosașu în ianuarie 1993, specializată în numere tematice. Este singura revistă post-1989 cu un format original care pune ...

Echinox (revistă)

Echinox este revista de cultură a studenților din Universitatea "Babeș-Bolyai”. Apare din decembrie 1968. A fost fondată de Eugen Uricaru și Marian Papahagi ca revistă trilingvă, română, maghiară și germană. La conducerea paginilor germane s-au s ...

Familia (revistă)

Familia este o revistă enciclopedică de cultură și literatură înființată în 1865 la Pesta de publicistul și scriitorul Iosif Vulcan. Începând din 27 aprilie 1880 și până la 31 decembrie 1906 revista a fost tipărită la Oradea, devenind un importan ...

Feed Back

Feed Back este o revistă literară publicată la Iași, care se află în al treisprezecelea an de apariție. Revista apare la Iași, fondată de Daniel CORBU, sub directoratul poetului Daniel Corbu și îl are ca redactor șef pe Călin Cocora și secretar d ...

Helikon

Numerele revistei conțin articole, eseuri, proză, poezie și traduceri ale unor autori maghiari și români, revista contribuind în acest fel la îmbunătățirea legăturilor culturale între cele doua principale comunități etnice ale Transilvaniei. Reda ...

Junimea literară

Junimea Literară a fost o revistă literară înființată la 1 ianuarie 1904, la Cernăuți, de Societatea Academică Junimea, prin președintele secției sale literare Traian Brăileanu, și transferată la Suceava în luna octombrie a aceluiași an. Revista, ...

Litere

Litere 1 a apărut la Găești, din noiembrie 1933 până în februarie 1934, fiind condusă de Mihail Ilovici și avându-i în redacție pe C. Federeanu și M. Tache elev de liceu. De la nr. 5/ 1934, revista se mută la București, unde va apărea până în apr ...

Luceafărul (revistă)

Luceafărul este o revistă bilunară a Uniunii Scriitorilor din România, care a apărut în 15 iulie 1958, la București, ca o continuatoare a publicației "Tânărul scriitor”. În etapa de concept, acesteia i s-a spus "Miorița", mai apoi fiind definitiv ...

Noua literatură

Noua literatură este o revistă editată de Uniunea Scriitorilor din România. Editor coordonator: Luminița Marcu; editori: Ana Chirițoiu, Igor Mocanu, Mihaela Michailov; art director: Mihaela Șchiopu. Revista are 32 de pagini și o periodicitate lun ...

Orizont (revistă)

Orizont este o revistă literară a Uniunii Scriitorilor din România, editată în colaborare cu Centrul pentru Dialog Multicultural "Orizont”. Revista apare la Timișoara neîntrerupt din 1964.

Ramuri (revistă)

În august 1964 Ramuri este reînființată în serie nouă, avându-l ca redactor-șef pe Ilie Purcaru. În ziua de 5 decembrie 2005, revista și-a sărbătorit centenarul, ocazie cu care, la actualul sediu al redacției, a fost dezvelită o placă memorială c ...

România literară

România literară este o revistă culturală și literară din România. A fost înființată în 1855, sub direcția lui Vasile Alecsandri și a apărut la Iași de la 1 ianuarie 1855 până la 3 decembrie 1855, când a fost suprimată. Actuala serie, începută în ...

Rost

Revista Rost este o publicație lunară de orientare conservatoare, națională și creștină. Publicația cuprinde articole și comentarii pe teme de acualitate politică, socială și culturală. Un loc special îl ocupă tematica religioasă, revista publicâ ...

Sci-Fi Magazin

Sci-Fi Magazin. Colecția Povestirilor Științifico-Fantastice a fost o revistă din România de literatură științifico-fantastică editată de scriitorul român George Lazăr. Au fost tipărite 12 numere între octombrie 2007 și septembrie 2008. Povestiri ...

Secolul 21 (revistă)

Înainte de 2001 revista Secolul 21 s-a numit Secolul 20. Revista Secolul 20 a fost întemeiată ca o revistă de literatură universală editată de Uniunea Scriitorilor din România. A început să apară, lunar, din ianuarie 1961, în format de carte, așa ...

Steaua (revistă)

Steaua, denumită pe larg "Steaua literară, artistică și culturală”, este o revistă de literatură, cultură și spiritualitate românească din Cluj-Napoca, cu apariție lunară, editată de Uniunea Scriitorilor din România cu sprijinul Ministerului Afac ...

Tînărul scriitor

După consfătuirea din august 1950 cu tinerii scriitori, "Buletinul de îndrumare al Uniunii Scriitorilor” destinat cenaclurilor a fost transformat, în luna octombrie 1951, în "Tânărul Scriitor”, o revistă destinată tinerilor aflați la porțile cons ...

Tribuna (revistă)

Tribuna este o revistă de cultură care apare la Cluj. Revista a fost fondată de Ioan Slavici în 1884. O nouă serie a apărut începând din 10 februarie 1957, cu apariție săptămânală. Noua serie postrevoluționară, cu apariție bilunară, este editată ...

Vatra (revistă)

Vatra este o revistă lunară de cultură, editată de Uniunea Scriitorilor, Consiliul Județean Mureș cu sprijinul Ministerului Culturii și Cultelor, care apare la Târgu Mureș.

Viața literară

Viața literară a fost o revistă care a fost publicată bilunar la București începând cu 20 februarie 1926 de scriitorul Valeriu Ionescu. Revista Viața literară a avut o apariție continuă până în aprilie 1938 și, cu o întrerupere de doi ani, a reap ...

Viața Românească

Având un profil literar și științific, revista a apărut din martie 1906 până în august 1916 și din septembrie 1920 până în septembrie 1940, inițial la Iași și apoi, din 1930, la București. La conducerea revistei s-au aflat Constantin Stere pentru ...

Opera lui Marin Preda

Opera lui Marin Preda 1948 - Întâlnirea din pământuri, volum de povestiri vezi și Întâlnirea din pământuri. 1949 - Ana Roșculeț O nuvelă celebră despre o țesătoare care este bătută și abuzată de un soț primitiv și violent. La redacția ziarului Sc ...

Ion Georgescu

Ion Georgescu a fost un sculptor, pictor și acuarelist român. A studiat la Școala de arte frumoase din București, cu Karl Storck, apoi la Paris, unde a ținut o legătură strânsă cu intelectualii români progresiști. A fost și profesor la Școala de ...

Gheorghe Leonida

Gheorghe Leonida a fost un sculptor român cunoscut pentru crearea capului lui Hristos Mântuitorul al statuii lui Iisus Hristos din Rio de Janeiro.

3 inimi

3 inimi este un single lansat de cântăreața de origine moldovenească Irina Rimes în colaborare cu trupa moldovenească Carlas Dreams. Melodia a fost creată de cei doi artiști, iar de producție s-au ocupat Marcel Botezan și Sebastian Barac. Melodia ...