ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 290

Branșament electric

Branșamentul electric este instalația de joasă tensiune destinată alimentării cu energie electrică a unui consumator, executată de la linia electrică de distribuție până la contorul electric de la consumator.

Catod

Catodul este un electrod în care din punctul de vedere al circuitului electric exterior electronii intră în el, deci, ca sens tehnic curentul electric iese din el. Într-o baie de electroliză el este legat la polul negativ al sursei de energie ele ...

Conductivitate electrică

Conductivitatea electrică este mărimea fizică prin care se caracterizează capacitatea unui material de a permite transportul sarcinilor electrice atunci când este plasat într-un câmp electric. Simbolul folosit pentru această mărime este de obicei ...

Coulomb (unitate de măsură)

Coulombul este unitatea derivată în Sistemul internațional de unități de măsură, SI, pentru sarcini electrice, numită astfel după Charles-Augustin de Coulomb. Sarcinile electrice sunt notate în formule cu Q sau q. 1 coulomb este sarcina electrică ...

Constanta lui Coulomb

Constanta lui Coulomb, sau constanta forței electrice, sau constanța electrostatică este o constantă de proporționalitate în ecuațiile electrodinamicii. A fost numită după fizicianul francez Charles-Augustin de Coulomb, care a introdus legea lui ...

Curent electric

Curеntul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care caracterizează un curent electric: intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curent electric, care caracterizează global cure ...

Curentul Birkeland

Curentul Birkeland este un curent electric din ionosfera Pământului. A fost evidențiat de Kristian Birkeland, savant si explorator norvegian care l-a evidentiat in 1903.

Efectul electrocaloric

Efectul electrocaloric este fenomenul reversibil prin care un corp, în urma aplicării unui cîmp electric, se încălzește sau se răcește. Fenomenul invers este efectul piroelectric, care constă în apariția de sarcini electrice la suprafața unui mat ...

Efectul Peltier

Efectul Peltier constă în degajarea sau absorbția de căldură la joncțiunea dintre doi conductori diferiți, când prin aceasta circulă un curent electric.

Efectul Seebeck

Efectul Seebeck, sau efectul termoelectric direct, constă în apariția unei tensiuni termoelectromotoare într-un circuit compus din doi sau mai mulți conductori sau semiconductori diferiți ale căror contacte sunt menținute la temperaturi diferite. ...

Efectul Thomson

Efectul Thomson reprezintă trecerea curentului electric printr-un conductor supus unui gradient de temperatură longitudinal produce absorbția sau degajarea de căldură, în funcție de sensul curentului și al gradientului de temperatură. Acest fenom ...

Electret

Electretul este un material dielectric ce prezintă o sarcină electrică cvasi-permanentă. Electretul generează câmpuri electrice interne și externe, fiind un echivalent electrostatic al magnetului permanent. Oliver Heaviside a creat acest termen î ...

Electrocutare

Electrocutarea este provocarea morții sau vătămării grave cauzată unei ființe de un șoc electric produs în urma trecerii curentului electric prin corpul ei. Cuvântul este derivat de la "electro” și "executare”, dar este, de asemenea, folosit pent ...

Electroliză

Electroliza este procesul de orientare și separare a ionilor unui electrolit cu ajutorul curentului electric continuu. În procesul de electroliză, ionii pozitivi sau cationii sunt dirijați înspre catod pol negativ, iar ionii negativi sau anionii ...

Electrometru Lippmann

Electrometrul Lippman sau electrometrul capilar este un aparat ce permite detectarea a mici pulsuri de curent. Constă dintr-un tub în formă de "U” cu un capăt gros și celălalt subțire. Tubul este umplut cu mercur. A fost conceput de Gabriel Lippmann.

Emisie termionică

Emisia termionică este un flux de purtători de sarcină electrică indus termic de pe o suprafață sau peste o barieră de energie potențială. Aceasta are loc deoarece energia termică dată purtătorului depășește energia forțelor care îl restrâng. Pur ...

Constanta lui Faraday

În chimia fizică, constanta lui Faraday, notată cu simbolul F și denumită după Michael Faraday, este o constantă a cărei valori este corespunzătoare sarcinii electrice per un mol de electroni. Altfel spus, constanta lui Faraday reprezintă cantita ...

Fișă de curent

Fișa de curent denumită și ștecăr sau ștecher, este piesa care face legătura dintre un consumator și priză. Pentru a putea conecta mai multe dispozitive la o priză, se poate folosi un tripluștecăr.

Flux electric

Pentru alte utilizări ale termenului flux vezi articolul Flux dezambiguizare. Fluxul electric este o mărime ce caracterizează un câmp electric raportat la o suprafață. Legea lui Coulomb devine teoremă prin raportare la legea fluxului electric.

Generator Van de Graaff

Generatorul Van de Graaff este un generator electrostatic care se bazează pe încărcarea unei sfere metalice, goale în interior, cu ajutorul unei benzi izolate electrizate, prin contact pe suprafața interioară a sferei. Potențialul electric al ace ...

Invertor

Invertorul este un dispozitiv electric care permite transformarea curentului continuu în curent alternativ. Curentul alternativ obținut poate avea diferite tensiuni și frecvențe. Poate avea diverse moduri de operare.

Ionizare

Ionizarea este procesul prin care atomii câștigă sau pierd electroni. Pot apărea două cazuri: atomii pot pierde electroni sau electronii sunt capturați de câmpul nucleului atomului rezultând ionii pozitivi și, respectiv, negativi. Cantitativ, ion ...

Încărcător electric

Un încărcător electric este un dispozitiv pentru încărcarea acumulatoarelor electrice. Curentul de încărcare depinde de natura și capacitatea acumulatorului de încărcat.

Memristor

Memristorul reprezintă un element pasiv de circuit, cu două borne, care menține o dependență funcțională între integralele în funcție de timp ale curentului și tensiunii. Această proprietate este asemănătoare cu rezistența variabilă.

Ohm

Ohmul este unitatea de masură pentru impedanța electrică sau, în curent continuu, pentru rezistența electrică. Rezistența de 1 Ω corespunde unui conductor în care se dezvoltă un curent electric continuu cu intensitatea de 1 amper atunci când la c ...

Paratrăsnet

Paratrăsnetul este o instalație de protecție a construcțiilor și a instalațiilor împotriva efectelor produse de loviturile directe de trăsnet. Curentul se scurge din paratrăsnet în pământ. Se mai numește paratoner sau parafulger. Benjamin Frankli ...

Permitivitate (electromagnetism)

Permitivitatea electrică este o mărime, notată ε, care indică rezistența opusă la polarizare electrică a unui dielectric. Caracterizează proprietățile electrice ale unui mediu și este dată de relația: D = ϵ ⋅ E, {\displaystyle \mathbf {D} =\epsil ...

Piroelectricitate

Piroelectricitatea este proprietatea unor anumite cristale anizotrope prin care polarizarea electrică spontană depinde de temperatură. Substanțele care prezintă această proprietate se numesc piroelectrice, iar apariția sarcinilor electrice la sup ...

Pompă electromagnetică

O pompă electromagnetică este un tip de pompă care propulsează un lichid conductor electric prin conducte.

Potențial electric

Potențialul electric denumit și potențial electrostatic notat cu V este o mărime fizică de tip câmp scalar ce caracterizează câmpul electric într-un punct, vectorul câmp electric fiind gradientul cu semn schimbat al acestei mărimi scalare numite ...

Raza clasică a electronului

Raza clasică a electronului e o proprietate geometrică a electronului calculată pe baza unor considerații relativiste. r e = 1 4 π ϵ 0 e 2 m e c 2 = 2.8179402894 58 × 10 − 15 m {\displaystyle r_{\mathrm {e} }={\frac {1}{4\pi \epsilon _{0}}}{\frac ...

Rezistivitate electrică

Rezistivitatea electrică este mărimea ce caracterizeză comportarea distinctă a materialelor, sub acțiunea unui curent electric. Rezistivitatea este proprietatea specifică a unui anumit material de a se opune trecerii unui curent electric prin el. ...

Scurtcircuit

Un scurtcircuit este un circuit electric care îi permite unui curent să traverseze pe o cale lungă, nedorită cu puțină sau fără impedanță electrică. Rezultatul este o cantitate masivă de curent care trece prin circuit. Opusul scurtcircuitului ele ...

Stabilizator de tensiune

Stabilizatorul de tensiune e un dispozitiv electric ce menține valori relativ constante ale tensiunii electrice pe un element de circuit. Poate avea componente electronice sau electromecanice. Stabilizatorul de tensiune ideal este un circuit care ...

Supraîncălzire

Supraîncălzirea este un fenomen de creștere a temperaturii într-un circuit electric. Supraîncălzirea cauzează deteriorarea componentelor circuitului și poate provoca incendiu, explozie sau vătămări. Daunele cauzate de supraîncălzire sunt de obice ...

Triboelectricitate

Triboelectricitatea este electricitate statică ce ia naștere prin frecarea intensivă a două corpuri izolatoare. Prin frecare se produce o separare a sarcinilor electrice pozitive de cele negative. Cei doi izolatori pot fi, de exemplu: Un baston d ...

Energetică

Energetica este stiința tehnică având ca obiect descoperirea, inventarierea și exploatarea surselor de energie, transformarea, transmisiunea și utilizarea energiei, precum și construcția și utilizarea sistemelor energetice. Printre preocupările d ...

Ardere oxigen-combustibil

Arderea oxigen-combustibil este un procedeu de realizare a arderii combustibililor în oxigen pur pentru a evita producerea de oxizi de azot. Este o dezvoltare recentă.

Conul lui Stodola

Conul lui Stodola este o metodă de calcul, atribuită lui Aurel Stodola, pentru calculul dependenței foarte neliniare a presiunii la ieșirea dintr-un corp al unei turbine multietajate cu contrapresiune, când ajutajele treptelor lucrează în regimur ...

Exergie

În termodinamică, exergia unui sistem este lucrul mecanic maxim posibil în cursul unui proces care aduce sistemul în echilibru termodinamic cu o sursă de căldură. Când sursa de căldură este lumea înconjurătoare, exergia reprezintă potențialul unu ...

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (Universitatea Tehnică a Moldovei)

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică este o facultate care face parte din Universitatea Tehnică a Moldovei și asigură pregătirea specialiștilor cu studii superioare în domeniile energetic și electrotehnic. Utilizarea eficientă a resurselo ...

Fotosinteză artificială

Fotosinteza artificială este un domeniu de cercetare care încearcă să reproducă procesul natural de fotosinteză, de conversie prin lumina soarelui a apei și dioxidului de carbon în hidrați de carbon și oxigen. Uneori, descompunerea apei în hidrog ...

Inginerie energetică

Inginerie energetică este un domeniu larg de inginerie care se ocupă cu eficiență energetică, serviciile energetice, centrale energetice, respectarea legislației de mediu și tehnologii energetice alternative. Domeniul ingineriei energetice combin ...

Putere calorifică

Puterea calorifică, reprezintă numărul de unități de căldură degajate prin arderea completă a unei unități de combustibil în condițiile prevăzute de standarde. Unitatea poate fi molul, kilogramul sau metrul cub normal. Reacția chimică de ardere e ...

Sistem energetic

Un sistem energetic este un ansamblu de instalații electroenergetice, organizat unitar, în scopul producerii, al transmisiei și al distribuției energiei electromagnetice pe un anumit teritoriu. Elementele principale ale unui sistem energetic sunt ...

Turbină cu abur

Turbina cu abur este o mașină termică rotativă motoare, care transformă entalpia aburului în energie mecanică disponibilă la cupla turbinei. Transformarea se face cu ajutorul unor palete montate pe un rotor cu care se rotesc solidar. În prezent, ...

Turbomașină

În cadrul construcțiilor de mașini, turbomașina este o mașină hidraulică sau pneumatică la care are loc un transfer de energie între o parte rotativă și un fluid. Exemple: turbina Francis, Deriaz, Kaplan, pompele centrifuge și axiale, ventilatoar ...

Energie solară

Energia solară este energia emisă de Soare, fiind o sursă de energie regenerabilă. Energia solară poate fi folosită să: genereze electricitate prin celule solare fotovoltaice încălzească clădiri, prin pompe de căldură încălzească clădiri, direct ...

Energie nucleară

Energia nucleară, numită și energie atomică, este definită ca energia eliberată în procesele care afectează nucleul atomic. Energia nucleară este eliberată prin reacții nucleare de fisiune și de fuziune sau prin dezintegrare radioactivă. Sursele ...

Akademik Lomonosov

Akademik Lomonosov este o navă maritimă fără autopropulsie ce va transporta prima centrală nucleară plutitoare din Rusia. Nava a primit numele academicianului Mikhail Lomonosov.