ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271

Surfactant

Surfactanții, numiți și tenside, sunt substanțe tensioactive, care micșorează tensiunea superficială a lichidelor, favorizând dispersia altor substanțe care în mod normal nu se dizolvă în lichidul respectiv. Aceste substanțe sunt folosite la obți ...

Vita 34

Vita 34 AG este o bancă privată de celule stem cu sediul în Leipzig, Germania. Având peste 98.000 de probe depozitate, aceasta reprezintă cea mai mare bancă privată de celule stem din Germania. În data de 27 martie 2007, compania a fost listată l ...

Fizică aplicată

Fizică aplicată este ramura fizicii care se ocupă cu aplicațiile tehnologice și practice ale acesteia. Este de obicei considerată ca fiind o punte de legătură între fizică și inginerie.

Teoria haosului

Teoria haosului sau teoria sistemelor complexe este o ramură a matematicii și fizicii moderne care descrie comportamentul anumitor sisteme dinamice neliniare, a acelor sisteme care prezintă fenomenul de instabilitate numit sensibilitate față de c ...

Raport tracțiune-greutate

Raportul tracțiune-greutate se definește prin raportul dintre forța de tracțiune F s a unui aparat de zbor și greutatea sa. Greutatea rezultă din masa m și din accelerația gravitațională g. Un raport tracțiune-greutate supraunitar face posibil ca ...

Fizică matematică

Fizica matematică se referă la dezvoltarea de metode matematice ca aplicații pentru problemele de fizică. Journal of Mathematical Physics o definește ca "aplicarea matematicii pentru problemele din domeniul fizicii și dezvoltarea metodelor matema ...

Problema celor trei corpuri

În fizică și în mecanica clasică, problema celor trei corpuri sau problema cu trei corpuri este problema ca, fiind cunoscute pozițiile și vitezele inițiale a trei mase punctuale, să se determine mișcarea lor ulterioară în conformitate cu legile l ...

Teoria sonicității

Teoria sonicității este o ramură a mecanicii mediilor continue care se ocupă de transmiterea energiei mecanice prin intermediul vibrațiilor. Teoria sonicității a fost publicată pentru prima dată în 1918 în cartea A treatise on transmission of pow ...

Teoria cuantică a câmpurilor

Teoria cuantică a câmpurilor aplică principiile teoriei relativității și mecanicii cuantice la studiul câmpurilor fizice. Ea reprezintă instrumentul teoretic de cercetare pentru dinamica sistemelor cu număr variabil de particule, cu aplicații în ...

Geofizică

Geofizica este o ramură majoră a științelor Pământului care aplică principiile și metodele cantitative ale fizicii la studiul proprietăților fizice ale Pământului și al proceselor fizice care afectează globul terestru și atmosfera.

Astenosferă

Astenosfera reprezintă învelișul de sub litosferă, în care materia se află în apropierea limitei dintre solid și lichid, stare cunoscută și sub denumirea de "solidus". Este plasată la adâncimi cuprinse între 150 și 400-900 km. În interiorul ei se ...

Asteroseismologie

Asteroseismologia denumită și seismologie stelară este știința care studiază structura internă a stelelor prin pulsațiile ⁠ acestora, prin interpretarea spectrelor de frecvență ale acestora. Moduri diferite de oscilație pot penetra până la adânci ...

Forță mareică

Forța mareică este o consecință a neuniformității forței de gravitație exercitate asupra unui corp, de un ansamblu de corpuri existent împrejurul lui. Forța de maree la un corp, este provocată atunci când forța de gravitație este sensibil diferit ...

Gravimetrie

Gravimetria este o ramură a geofizicii care studiază distribuția geografică și măsurarea mărimilor ce caracterizează câmpul terestru gravitațional. Gravimetria geodezică studiază echilibrul stratelor mai adânci ale scoarței terestre sau structura ...

Big Bang

Big Bang -ul este modelul cosmologic care explică condițiile inițiale și dezvoltarea ulterioară a Universului. Acest model este susținut de explicațiile cele mai complete și corecte din punct de vedere științific. Termenul de Big Bang, în general ...

Dinamică moleculară

Dinamica moleculară este o metodă de calcul utilizată pentru studierea mișcării fizice a atomilor și moleculelor. Aceste specii chimice interacționează pentru o perioadă fixă de timp, ceea ce oferă o viziune asupra evoluției dinamice a sistemului ...

Nanotehnologie

Nanotehnologie este un termen colectiv pentru dezvoltăriile tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, nanotehnologia reprezintă orice tehnologie al cărei rezultat finit de ordin nanometric: particule fine, sinteză chimică, microlitografie a ...

Nanobotică

Nanobotica este un domeniu al tehnologiei emergente care se ocupă cu crearea de roboți ale căror componente sunt de regulă de mărimea unei molecule sau unui nanometru. Mai concret, nanorobotica se referă la nanotehnologie, disciplină de inginerie ...

Nanofabrică

O nanofabrică este un sistem propus prin care nanomașini, adică construcții la nivel nanometric, combină molecule reactive prin mecanosinteză, construind părți mai mari și precise la nivel atomic. Acestea, la rândul lor, sunt asamblate de alte me ...

Nanofibră

Nanofibrele se definesc ca fibre având diametrul sub 1000 nm nanometri. Ele pot fi produse prin polimerizare și electrofilare. Nanofibrele de carbon sunt fibre grafitizate produse prin sinteză catalitică. Exemple de polimeri naturali includ colag ...

Nanomaterial

Nanomaterial este un material fin relizat cu ajutorul nanotehnologiilor. De obicei, proprietatile materialelor se schimba surprinzator atunci cand marimea particulelor este redusa de nanotehnologie.De exemplu, o moneda de aur este de obicei consi ...

Nanotub de carbon

Nanotuburile de carbon sunt alotropi ai carbonului cu nanostructură cilindrică. Nanotuburile sunt construcții cu raport între lungime și diametru de până la 132.000.000:1 semnificativ mai lung decât în cazul oricărui alt material. Acest cilindru ...

Vantablack

Vantablack este un material făcut din nanotuburi de carbon și cu o absorbție maximă de 99.965% din radiație, este cea mai neagră substanță cunoscută. Acest material reprezintă o "pădure” de nanotuburi verticale. Când lumina atinge suprafața vanta ...

Hans van Abeelen

Hans van Abeelen a fost primul genetician comportamental olandez. El a primit lui obținut său M.Sc de la Universitatea din Groningen ⁠ și a lui doctoratul de la Universitatea Radboud Nijmegen ⁠ în 1965, unde a rămas pentru tot restul carierei sal ...

Axon

Axonul, care se mai numește cilindrax sau neurit, este proiecția neramificată a unui neuron, care conduce impulsul nervos dinspre corpul celular spre periferie, unde contactează alte celule nervoase, glande sau mușchi prin sinapse. Acesta este mo ...

Behavioral and Brain Functions

Behavioral and Brain Functions este o revistă științifică cu comitet de referenți care publică articole originale în domeniul neuroștiințe comportamentale. Conform Journal Citation Reports, revista avea un factor de impact de 2.125 în 2019. Fonda ...

Buton terminal

Butonii terminali sunt ultimele ramificații ale axonului. Aceștia conțin neurofibrile și mitocondrii, precum și vezicule în care este stocata o substanță prin care impulsul nervos este transmis altui neuron prin sinapsa interneuronală, axonii con ...

Dendrită

Dendritele sunt proiecțiile ramificate ale neuronilor. Ele transmit impulsurile nervoase primite de la alte celule, către, și de la corpul celular.Impulsurile sunt primite de catre dendrite prin sinapse. Ele joacă un rol important in producerea p ...

Electrofiziologie

Electrofiziologia este studiul fenomenelor electrice și electrochimice care se produc în celule sau în țesuturile organismelor vii și, în particular, în neuroni și fibre musculare. Ea implică măsura diferențelor de tensiuni sau de curenți electri ...

Ganglion nervos

Un ganglion nervos este o formațiune anatomică de formă sferică sau alungită, alcătuită dintr-o masă de celule și situată pe traiectul unui nerv sau al unui vas limfatic. Un ganglion nervos conține corpii celulari ai neuronilor, micile centre de ...

Genes, Brain and Behavior

Genes, Brain and Behavior este o revistă științifică cu comitet de referenți care publică articole originale în domeniul geneticii comportamentale, neuronale si psiquiátrica. Conform Journal Citation Reports, revista avea un factor de impact de 4 ...

Girusul precentral

Girusul precentral Gyrus precentralis e situat în fața anterior de șanțului central, care îl separă de girusul postcentral. Limita anterioară a girusului precentral este reprezentată de șanțul precentral, iar cea inferioară de către fisura latera ...

Măduva spinării

Măduva spinării face parte din sistemul nervos central al vertebratelor, fiind protejată de canalul vertebral, legat de gât, trunchi și extremitățile corpului prin intermediul nervilor spinali, fiind învelit la fel ca și creierul într-o membrană ...

Mielină

Mielina reprezintă un strat de fosfolipide, electroizolant, care înconjoară axonii neuronilor. Teaca de mielină, ce acoperă axonul, este prezentă numai la animalele vertebrate. Teaca de mielină este întreruptă la intervale fixe, în locații specif ...

Nerv senzitiv

Nervul senzitiv este un nerv care conduce informațiile preluate de către orice zona a organismului către sistemul nervos central, iar mai apoi către creier.

Nervul receptor

Nervul receptor este un tip de nerv excitabil care răspunde la orice stimul prin diferite variații gradate, în funcție de intensitatea și locația stimulului.

Neuroetică

Neuroetica este o disciplină relativ nouă, la granița între neuroștiințe și filosofie. Cercetătorii nu sunt unanimi în delimitarea domeniilor aparținând neuroeticei. Unii dintre ei consideră neuroetica drept sub-capitol al bioeticei, având ca dom ...

Neuron

Neuronii sunt o clasă de celule specifice pentru sistemul nervos. Neuronul este, de fapt, o celulă adaptată la recepționarea și transmiterea informației, unitatea elementară, embriologică, anatomică, funcțională, trofică și metabolică a sistemulu ...

Neuron senzitiv

Neuronii senzitivi sau receptori sunt neuronii pseudounipolari din ganglionii spinali cu dendrită lungă, care deservesc sensibilitatea exteroceptivă și proprioceptivă și sensibilitatea visceroceptivă. Din punct de vedere fiziologic,receptorii sun ...

Potențial local

Stimulii subliminali determină deschiderea a puține canale ionice de Na+ și produc o depolarizare insuficientă, mai mică de 15 mV. Influxul de K+ poate restabili potențialul la o valoare de repaus. Totuși, potențialul local sensibilizează neuronu ...

Reobază

Reobaza, reprezintă intensitatea minimă necesară unui stimul pentru a produce un influx nervos. Stimulii cu intensitate inferioară pragului, nu produc influx nervos. Stimulii cu intensitate superioară pragului nu produc un potențial de acțiune de ...

Sinapsă

Sinapsa este regiunea de comunicare dintre doi neuroni, sau un neuron și un organ efector. Transmiterea impulsului nervos nu se realizează printr-un salt electric, deoarece membrana postsinaptică nu este excitabilă electric. Transmiterea se reali ...

Sinapsă chimică

Sinapsa chimică este o sinapsă undirecțională, adică permite trasmiterea impulsului numai de la formațiune presinaptică la formațiunea post sinaptică ce conține receptori specifici. În cadrul sinapsei chimice transmiterea sinaptică se realizează ...

Sistem nervos simpatic

Sistemul nervos simpatic face parte din sistemul nervos vegetativ. El este responsabil de așa numita reacție fight or flight adică reacția de luptă sau zbor în cazul unui pericol mare.

Sistem nervos somatic

Sistemul nervos somatic este implicat în controlul voluntar al mișcărilor corpului prin acționarea mușchilor scheletici și recepția stimulilor externi. Din punct de vedere funcțional, sistemul nervos poate fi clasificat în vegetativ și somatic.

Substanță albă

Substanța albă și substanța cenușie reprezintă cele două componente ale sistemului nervos central. Substanța albă este situată la nivelul creierului în profunzimea emisferelor cerebrale și cerebeloase, în timp ce în măduva spinării ea ocupă o poz ...

Transdisciplinaritate

Transdisciplinaritatea privește - așa cum indică prefixul trans - ceea ce se află în același timp și între discipline, și înăuntrul diverselor discipline, și dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înțelegerea lumii prezente, unul din im ...

Basarab Nicolescu

Basarab Nicolescu este un fizician și filosof franco-român din Franța. Fizician teoretician la Centre National de la Recherche Scientifique, Universitatea Paris VI. Actualmente este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Este mem ...

Paradoxul lui Fermi

Paradoxul lui Fermi sau Paradoxul Fermi este denumit după fizicianul Enrico Fermi și se referă la aparenta contradicție între lipsa dovezilor și diferite estimări de probabilitate ridicată a existenței civilizațiilor extraterestre în altă parte a ...

Feodor Lynen

Feodor Felix Konrad Lynen a fost un biochimist german. În 1964 a câștigat Premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină alături de Konrad Bloch pentru descoperirile lor privind mecanismul și reglarea metabolismului colesterolului și a acizilor gra ...