ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237

239 (număr)

239: Este un număr prim Eisenstein fără parte imaginară și partea reală de forma 3 n − 1. Este cel mai mic întreg pozitiv d la care partea imaginară Q √ − d are clasa 15. Singurele soluții ale ecuației diofantice y 2 + 1 = 2 x 4 în întregi poziti ...

241 (număr)

241: Este un număr centrat 24 -gonal. Este un număr centrat 40 -gonal. Este un număr deficient. Este un număr impar. Este un număr prim Proth, 241 = 15 ⋅ 2 4 + 1 {\displaystyle 241=15\cdot 2^{4}+1}. Este un număr prim. Este un număr prim regulat. ...

Prim factorial

Un prim factorial este un număr prim care este mai mare sau mai mic cu 1 decât un factorial. Primele numere prime factoriale pentru n = 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14 sunt: 2, 3, 5, 7, 23, 719, 5039, 39916801, 479001599, 87178291199 2 = 0! + 1 sau ...

Mirp

Un număr prim reversibil sau mirp este un număr prim al cărui revers este tot un număr prim, dar diferit. Această definiție exclude numerele prime palindromice înrudite. Termenul de prim reversibil este folosit pentru a însemna același lucru cu m ...

Număr sfenic

În matematică, un număr sfenic este un număr întreg pozitiv, liber de pătrate, ce are trei factori primi. Este produsul a trei numere prime distincte. Cel mai mare astfel de număr cunoscut este produsul celor mai mari trei numere prime cunoscute. ...

Prim asigurat

Un număr prim asigurat este un număr de forma 2 p + 1, unde p este tot număr prim. Numărul p se mai numește număr prim Sophie Germain. Primele numere prime asigurate sunt: 5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107, 167, 179, 227, 263, 347, 359, 383, 467, 479 ...

Prim Chen

Un prim Chen este un număr prim p pentru care p +2 este tot un număr prim sau un produs a două numere prime. Primele numere prime Chen sunt: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 67, 71, 83, 89, 101, 107, 109, 113, 127, 131, ...

Prim Eisenstein

În matematică, un număr prim Eisenstein este un număr întreg Eisenstein z de forma: z = a + b ω, unde ω = e 2 π i 3, {\displaystyle z=a+b\,\omega,\quad {\text{unde}}\quad \omega =e^{\frac {2\pi i}{3}},} Un prim Eisenstein este de forma 3 n -1. Pr ...

Prim Mersenne

În matematică, un număr prim Mersenne este un număr prim care este mai mic cu 1 decât o putere a lui 2. Adică este un număr prim de forma M n = 2 n − 1 în care n este un număr întreg. O altă definiție are aceeași formulă, dar n este un număr prim ...

Prim permutabil

Un număr prim permutabil cunoscut și sub numele de prim anagramatic este un număr prim care, într-o bază dată, poate avea pozițiile cifrelor comutate prin orice permutare și rămâne tot un număr prim. H. E. Richert, despre care se presupune că a s ...

Primorial

În matematică, primorialul unui număr natural n {\displaystyle n} este produsul tuturor numerelor prime mai mici sau egale cu n {\displaystyle n}. Funcția primorială reprezintă un produs de prime, începând cu primul număr prim. A fost denumit ast ...

Semiprim

În matematică, un număr semiprim este produsul a două numere prime. De exemplu numărul 6 este semiprim deoarece este egal cu produsul a 2 numere prime: 2 x 3. Numerele semiprime mai mici decât 100 sunt: 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34 ...

Teorema lui Bézout

Teorema lui Bézout se referă la o formulare demonstrabilă din geometria algebrică privind un număr de puncte comune, sau puncte de intersecție a două curbe algebrice. Teorema afirmă că două curbe plane algebrice, X de grad m și Y de grad n, au un ...

Teorema bisectoarei

În geometrie, teorema bisectoarei exprimă o relație între lungimile segmentelor determinate de bisectoarea unui unghi al triunghiului pe latura pe care cade și cele ale laturilor acelui unghi.

Teorema lui Euler (geometrie)

Teorema lui Euler din geometrie stabilește relația dintre distanța între centrul cercului circumscris unui triunghi și centrul cercului înscris în acel triunghi și razele acestor cercuri.

Teorema lui Gergonne

Teorema lui Gergonne este o teoremă din geometria afină care indică o corelație între rapoartele în care trei drepte concurente taie laturile unui triunghi. Poartă numele matematicianului Joseph Gergonne. Teoremă. Dacă A, B, C sunt trei puncte ne ...

Teorema medianei

În geometria plană, teorema medianei stabilește o relație între lungimea unei mediane dintr-un triunghi și lungimile laturilor triunghiului. Teorema medianei este un caz particular al teoremei lui Stewart. Mai este numită teorema lui Apoloniu dup ...

Problema piesei de cinci lei

Problema piesei de cinci lei este o teoremă remarcabilă din geometria plană, descoperită de Gheorghe Țițeica în timp ce desena cercuri cu o monedă de 5 lei. Teoremă. Trei cercuri având razele egale se intersectează într-un punct. Luându-se două c ...

Teorema lui Stewart

În geometrie, Teorema lui Stewart furnizează o relație între lungimile laturilor unui triunghi și lungimea segmentului dintr-un vârf la un punct de pe latura opusă. Fie a, b și c laturile unui triunghi. Fie p un segment din punctul A în punctul d ...

Teorema lui Thales

Thales din Milet, după cum afirmă Proclus, ar fi cunoscut teoremele privitoare la triunghiurile asemenea, cu ajutorul cărora a măsurat depărtarea unui vas de la țărmul mării. De asemenea, tot cu ajutorul unor teoreme de geometrie, el ar fi măsura ...

Teorema lui Thales (cerc)

Teorema lui Thales pentru puncte de pe un cerc afirmă că dacă A {\displaystyle A}, B {\displaystyle B} și C {\displaystyle C} sunt puncte situate pe un cerc, iar coarda A C ¯ {\displaystyle {\overline {AC}}} este diametru, atunci unghiul ∠ A B C ...

Inegalitate

O inegalitate, în matematică, este o relație care există între oricare două mărimi care nu sunt egale. Se notează de obicei cu semnul ≠. Relațiile și notațiile > și < implică și ele o inegalitate.

Relație binară

În matematică, o relație binară pe o mulțime A este o submulțime a produsului cartezian A × A {\displaystyle A\times A}. Ca notație uzuală, dacă ρ ⊆ A × A {\displaystyle \rho \subseteq A\times A} este o relație, în loc să scriem a, b ∈ ρ {\displa ...

Relație de echivalență

O relație de echivalență este o relație binară ≡ {\displaystyle \equiv } pe o mulțime A, relație ce îndeplinește următoarele proprietăți: simetrie: ∀ x, y ∈ A, x ≡ y ⇒ y ≡ x {\displaystyle \forall x,y\in A\,\ x\equiv y\Rightarrow y\equiv x} refle ...

Relație de ordine

În matematică, o relație de ordine, numită și relație de ordine parțială, este orice relație binară reflexivă, antisimetrică și tranzitivă pe o mulțime. Două elemente în relație unul cu altul se numesc comparabile.

Bio Fuel Energy

Bio Fuel Energy Zimnicea este o companie producătoare de bioetanol din România, parte a grupului InterAgro. Înființată în anul 2007, S.C. Bio Fuel Energy S.R.L. cu sediul în orașul Zimnicea are ca obiect principal de activitate producerea și come ...

Complexul Energetic Hunedoara

Complexului Energetic Hunedoara este o companie energetică din România, înființată în septembrie 2012 prin fuziunea dintre Electrocentrale Deva și Electrocentrale Paro­șeni. La finalul lunii februarie 2013, compania a fu­zio­nat cu Societatea Na­ ...

Distrigaz Sud

GDF SUEZ Energy Romania este o companie de distribuție în industria gazelor naturale din România. Compania a fost creată în anul 2000, când Guvernul României a hotărât restructurarea Romgaz, din restructurare rezultând și compania Distrigaz Sud. ...

E.ON Gaz România

A nu se confunda cu S.C. Distrigaz Nord S.R.L. Iași. E.ON Gaz România fostă Distrigaz Nord S.A. este o companie de distribuție în industria gazelor naturale din România. Compania a fost creată în anul 2000, când Guvernul României a hotărât restru ...

Petrom LPG

Petrom LPG este o companie din România care se ocupă cu afaceri cu gaz petrolier lichefiat. Activitatea Petrom LPG include îmbutelierea de GPL, în fabricile de îmbuteliere de la Negoiești și Timișoara, precum și distribuția de butelii în întreaga ...

ROMAG PROD

ROMAG PROD este o sucursală a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, amplasată la circa 7 km Nord-Est de municipiul Drobeta-Turnu Severin,vezi mai nou CNMAG Compania Nationala de Management al Apei Grele. ROMAG-PROD a produs apă grea de cali ...

APC by Schneider Electric

American Power Conversion este o companie fondată în martie 1981 de trei ingineri din domeniul energeticii de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. În acel moment, eforturile de cercetare și dezvoltare ale acestor ingineri s-au concentra ...

Moldelectrica

Moldelectrica ÎS este o întreprindere de stat, creată prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova nr. 1000 din 2 octombrie 2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic” și ordinul Ministerului Industriei și ...

Reactor nuclear

Un reactor nuclear este o instalație tehnologică în care are loc o reacție de fisiune nucleară în lanț în condiții controlate, astfel încât să poată fi valorificată căldura rezultată în urma procesului de fisiune. Reactorii nucleari au trei tipur ...

BGRR

BGRR este acronimul de la B rookhaven G raphite R esearch R eactor - reactor de cercetare moderat cu grafit aparținând Laboratorului National Brookhaven, New Jersey, SUA.

Centrală nucleară

Centrala nucleară este o instalație modernă de producere a energiei electrice pe baza reacțiilor nucleare. Reactorul nuclear este o instalație complexă în care se realizează fisiunea nucleelor elementelor grele, printr-o reacție în lanț controlat ...

Ampermetru

Ampermetrul este un aparat de măsurare a intensității curentului electric ce trece printr-un conductor sau un circuit electric. Există ampermetre folosite pentru curent continuu c.c. și ampermetre pentru curent alternativ c.a. Unitatea de măsură ...

CONEL

Compania Națională de Electricitate este o fostă companie de stat înființată în anul 1998 prin reorganizarea RENEL. CONEL avea în componență trei filiale: S.C. Electrica S.A. - pentru distribuția și furnizarea energiei electrice S.C. Hidroelectri ...

Electrocentrale București

Societatea Comercială Electrocentrale București - S.A. este o companie cu capital integral de stat, producătoare de energie electrică și încălzire. Compania a fost înființată în anul 2002 prin reorganizarea Termoelectrica, ca filială a acesteia. ...

Hidroelectrica

Hidroelectrica este lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național din România. Compania administrează 430 de grupuri, dintre care 169 în centrale cu putere instalat ...

Nuclearelectrica

SN "Nuclearelectrica" S.A. este o companie înființată în 1998 prin reorganizarea RENEL. Societatea se află sub autoritatea Ministerului Energiei, statul deținând 82.49%% din acțiuni si alti actionari - 17.50% dupa listarea companiei la bursa in 2 ...

RENEL

Regia Autonomă de Electricitate este o fostă companie de stat, înființată în anul 1990, luând locul "Departamentulul Energiei Electrice și Termice" - fost "Ministerul Energiei Electrice" în perioada regimului comunist. Societatea deținea toate ac ...

Termoelectrica

Termoelectrica este o companie de stat din România, înființată în anul 1998 ca filială CONEL, și devenită societate comercială separată în anul 2000 prin restructurarea CONEL. Compania are ca principal obiect de activitate generarea de energie el ...

Centrala Tejo (ansamblu arhitectural)

Întreg setul arhitectural al Centralei Tejo, după succesivele transformări și extinderi de-a lungul anilor, încă se menține într-o perfectă stare de conservare. Acesta este un mare complex de producție din prima jumătate a secolului al-XX-lea, re ...

Centrala Tejo (istorie)

În ultimul sfert al secolului al-XIX-lea, Lisabona, imaginea a ceea ce s-a întâmplat în principalele orașe Europene, era un oraș în plină expansiune și consumul de electricitate a ținut, de asemenea, ritmul cu urbanizarea orașului: în primul rând ...

Anion

Anionul este un ion monoatomic sau poliatomic ce poartă una sau mai multe sarcini electrice negative. Există mai multe tipuri de anioni, printre care cei mono, bi și polivalenți.

Conductivitate electrolitică

Conductivitatea electrolitică este conductivitatea electrică a electroliților. Se poate măsura cu conductivimetru. A fost studiată de Friedrich Kohlrausch, Johann Wilhelm Hittorf și Svante Arrhenius. Într-un electrolit, la aplicarea unui câmp ele ...

Culometrie

Termenul de culometrie face referire la un grup de tehnici electroanalitice care presupune determinarea cantității de materie transformată în timpului unei reacții de electroliză măsurând cantitatea de electricitate consumată sau produsă. Tehnica ...

Electrod

Un electrod este un conductor electric folosit pentru a face contact cu o parte a unui circuit nemetalic. Cuvântul a fost inventat de omul de știință Michael Faraday din cuvintele grecești elektron și hodos, cale. Exemple practice de utilizare a ...

Electrolit

Electroliții sunt substanțe care conțin ioni liberi mobili. Ei există frecvent sub forme fluidice, în soluții sau în stare lichidă dar și solizi. Un electrolit are ca principală și definitorie caracteristică, proprietatea că la aplicarea unei ten ...