ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 219

Inocență

Inocența este o lipsă de vinovăție cu privire la orice fel de crimă sau delict. Într-un context juridic, nevinovăția se referă la lipsa oricăror dovezi juridice cu privire la vinovăția unei persoane.

Spre pacea eternă

Despre pacea eternă. Un concept filosofic este una dintre cele mai cunoscute scrieri politice a filosofului Immanuel Kant, publicată în anul 1795/96. Liberalismului în relațiile internaționale îi sunt puse bazele cu această scriere. Lucrarea a ap ...

Truism

Un truism este o afirmație care este atât de evidentă încât nu mai este necesar să fie enunțată, cu excepția cazului în care este folosită ca aluzie sau ca expresie literară sau retorică. În filosofie, o propoziție care menționează condițiile inc ...

Analiză dimensională

Analiza dimensională este un instrument de principiu folosit în fizică, chimie și tehnică la înțelegerea situațiilor care implică utilizarea combinată a mai multor mărimi fizice. Este un instrument uzual al oamenilor de știință și inginerilor pen ...

Cristal

Acest articol se referă la noțiunea din știință de cristal. Pentru orice alte utilizări, vedeți, Cristal. Un cristal este un corp omogen, anizotrop, ale cărui particule componente, atomi, molecule, ioni sunt aranjate într-o structură internă trid ...

Difracție

În fizică, difracția se referă la diverse fenomene asociate cu ocolirea de către unde a obstacolelor apărute în calea lor. Difracția are loc în cazul oricărui tip de undă, inclusiv undele acustice, undele de la suprafața apei, și undele electroma ...

Ecuația lui Schrödinger

Ecuația lui Schrödinger, publicată în 1926, este ecuația fundamentală a mecanicii cuantice nerelativiste în formularea Schrödinger, numită inițial mecanică ondulatorie. Ea este o ecuație cu derivate parțiale în variabilele poziție și timp, care d ...

Foton

Fotonul, numit și cuantă de lumină, este particula elementară responsabilă pentru toate fenomenele electromagnetice. Cuvântul foton a fost creat în 1926 de fizicianul american Gilbert Lewis, pornind de la cuvântul grecesc φῶς, phos, care înseamnă ...

Gaz perfect

Gazul perfect este un model teoretic de gaz, format din "molecule” de dimensiune neglijabilă și fără forțe intermoleculare. Conceptul de gaz perfect este folosit în cadrul fizicii atomice și moleculare ca o idealizare a stării gazoase a substanțe ...

Geodezică

În matematică O geodezică este o generalizare a noțiunii de linie dreaptă într-un spațiu curbiliniu. În cazul metricii euclidiene, geodezicele sunt definite prin a fi drumul cel mai scurt local între două puncte din spațiu. În prezența unor legăt ...

Grad de libertate

Un grad de libertate este o noțiune întâlnită în fizica teoretică și în statistică. Se definește ca un parametru independent al unui sistem. Calitatea unui parametru de sistem de a fi parametru grad de libertate este atribuită doar când parametru ...

Inducție electromagnetică

Inducția electromagnetică este fenomenul care constă în apariția unei tensiuni electromotoare într-un circuit electric, datorită variației în timp a fluxului magnetic care străbate conturul circuitului. Intensitatea de producere a fenomenului dep ...

Inerție (fizică)

Inerția este proprietatea corpurilor de a se opune schimbării stării de repaus sau de mișcare rectilinie si uniformă. Inerția este rezistența oricărui corp cu masă la modificarea stării sale de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atunci cân ...

Mecanică clasică

Mecanica clasică descrie mișcarea obiectelor macroscopice, de la proiectile la părți de mașinării și obiecte astronomice precum nave spațiale, planete, stele și galaxii. Dacă starea actuală a unui obiect este cunoscută, este posibil să prezicem p ...

Pendul fizic

Un pendul fizic este un corp solid, care se poate mișca în jurul unei axe orizontale care nu trece prin centrul său de masă și asupra căruia acționează doar greutatea proprie.

Pisica lui Schrödinger

Pisica lui Schrödinger este un experiment mental, adesea caracterizat ca un paradox, imaginat de fizicianul austriac Erwin Schrödinger în 1935. Ilustrează ce probleme apar dacă se aplică interpretarea Copenhaga a mecanicii cuantice asupra obiecte ...

Refracție

Refracția este schimbarea direcției de propagare a unei unde din cauza schimbării vitezei de propagare, la interfața dintre două medii sau la gradientul local al proprietăților mediului în care se propagă. Cel mai ușor de observat exemplu este în ...

Scară termometrică

Scările de temperatură sunt modalități empirice de a măsura cantitativ temperatura. Scările empirice, de orice natură, măsoară cantitatea de energie absorbită, cedată sau transferată, sub forma sa de transfer energetic numită căldura, în relația ...

Scară macroscopică

Scară macroscopică este o scară de lungime la care obiectele și fenomenele sunt observabile și măsurabile cu ochiul liber. Antonimul scării macroscopice este scara microscopică. Practic, noțiunea de scară macroscopică se referă de obicei la dimen ...

Scară microscopică

Scară microscopică este o scară de lungime la care obiectele și fenomenele nu sunt observabile și măsurabile cu ochiul liber. Antonimul scării microscopice este scara macroscopică. Practic, noțiunea de scară microscopică se referă de obicei la di ...

Secțiune eficace (fizică)

Atunci când două particule interacționează, secțiunea eficace mutuală a acestora este aria transversală la mișcarea lor relativă, în care acestea trebuie să se întâlnească pentru a se împrăștia una față de cealaltă. Dacă particulele sunt sfere in ...

Sens orar

Sens orar sau sensul acelor de ceasornic este identic cu cel descris de limbile ceasului: de sus spre dreapta, jos, apoi spre stânga și înapoi sus. Sensul opus rotirii în sens orar este sensul antiorar, denumit în matematică și sens trigonometric ...

Singularitate gravitațională

Singularitatea gravitațională este, cel puțin teoretic, un punct cu un volum ce tinde spre zero și o masă ce tinde spre infinit. Altfel spus, este un punct de concentrație infinită și cu o forță gravitațională imensă. Se presupune că găurile negr ...

Sistem fizic

Un sistem fizic este un sistem format din corpuri și din câmpuri de forță, considerat din punctul de vedere al proprietăților sale fizice. Un sistem fizic poate fi: neconservativ, în care intervin interacțiuni prin forțe neconservative de exemplu ...

Statistica Bose-Einstein

Statistica Bose-Einstein este o teorie dezvoltată între anii 1924-1925 de către Satyendra Nath Bose și Albert Einstein. Spre deosebire de statistica Fermi-Dirac, bosonii, particulele cu spin întreg: 0, 1, 2, 3, etc., ce se supun statisticii Bose- ...

Supraconductibilitate

Supraconductibilitatea este un fenomen în care rezistența electrică a unui material conductor devine zero, dacă temperatura sa este mai mică decât o anumită valoare specifică materialului, numită temperatură critică. Fenomenul a fost observat pen ...

Teorema virialului

În mecanică, teorema virialului face legătura între media temporală a energiei cinetice totale ⟨ T ⟩ {\displaystyle \left\langle T\right\rangle } a unui sistem stabil și media in timp a energiei potențiale totale ⟨ V TOT ⟩ {\displaystyle \left\la ...

Vector euclidian

În fizică, matematică și inginerie, un vector este o entitate care are o "mărime" precum și o "direcție" în spațiu. Un vector este reprezentat de obicei printr-un segment orientat de dreaptă o săgeată având următoarele elemente: punct de aplicați ...

Vid

În fizică, vidul este absența materiei dintr-un anumit spațiu. Subcategorii: Uneori în inginerie se folosește denumirea de "vid” și atunci când presiunea dintr-o incintă este mai mică decît presiunea atmosferică. Fizicienii folosesc denumirea de ...

Adopțianism

Adopțianismul a fost o doctrină religioasă apărută la Roma, care neagă pluralitatea persoanelor divine și divinitatea lui Isus, care era considerat a fi doar fiul adoptiv al lui Dumnezeu.

Divinitate

Un zeu este o entitate supranaturală, imaginară, care este adorată sau respectată de către oameni. Această credință în zei, stă la baza religiei de azi, și a apărut ca o necesitate de "explicație" și "protecție" în fața unor fenomene a căror proc ...

Docetism

În terminologia creștină docetismul, din limba greacă δοκεῖν/δόκησις dokeĩn / dókēsis, este definit în sens restrictiv, conform lui Norbert Brox, ca "doctrina conform căreia fenomenul Hristos, existența sa istorică și trupească, deci, în special, ...

Dogmă

Dogma este un postulat pentru o religie, care este considerat de către o grupare de oameni drept adevăr absolut, infailibil, care nu poate fi pus sub semnul întrebării.

Etica economică

Etica economică combină economia și etica, unind judecăți de valoare din ambele discipline pentru a prezice, analiza și modela fenomenele economice. Acesta cuprinde premisele etice teoretice și fundamentele sistemelor economice. Școala de gândire ...

Întrupare

Întruparea înseamnă, literal, încarnare sau luarea unei forme omenești. Acest termen se referă la conceperea și nașterea unei ființe simțitoare care este manifestarea materială a unei entități, a unui zeu sau a unei forțe a cărei naturi originale ...

Metempsihoză

Metempsihoza este un termen filosofic care se referă la transmigrația sufletului, în special la reîncarnarea acestuia după moarte. Este o doctrină populară în numeroase religii orientale precum hinduismul, budismul, jainismul și druzismul, a căre ...

Modalism

Modalismul a fost un curent trinitar care a apărut în Asia Mică și s-a dezvoltat la Roma, unde a fost propagat de Praxeas către anul 190 d.C., de Noetus și apoi de Sabellius, de unde și sinonimul de "Sabelianism”. Potrivit acestui curent, Dumneze ...

Neoplatonism

Neoplatonism este denumirea dată fazei finale a tradiției platoniciene, inaugurată de gândirea lui Plotin, durând până în secolul VI d. Hr. când ultimul bastion platonician, Școala din Atena, a fost desființată de împăratul bizantin Iustinian.

Patripasianism

Patripasieni este o etichetă aplicată de anti-papă majorității creștinilor, care erau fideli papalității. Conform lui Hipolit, acești creștini credeau că Isus din Nazaret era identic cu Dumnezeu Tatăl, Hipolit trăgând concluzia că ei afirmau că D ...

Părinți apostolici

Părinții apostolici au fost un mic grup de autori creștini, care au trăit și au scris în ultima jumătate a secolului I d.Hr. și în prima jumătate a secolului II d.Hr., fiind recunoscuți ca lideri ai Bisericii primare, dar ale căror scrieri nu au ...

Pietism

Pietism este o doctrină ascetică protestantă, apărută în Germania secolului al XVII-lea, care susține respectarea riguroasă a practicilor religioase și pietatea. În pietism, legătura dintre credincios și Dumnezeu se face direct, fără intermediari ...

Tomism

Tomismul este un curent religios-filosofic care îsi are esența în ideile și lucrările teologului dominican Toma de Aquino. Doctrina tomistă a fost la un moment dat chiar învățătură oficială în catolicism.

Agheasmă

Cuvântul a intrat în limba română fie pe filiera limbii slavone sl. agiazma, fie pe filiera limbii neo-grecești ngr. Αγιασμα - agiásma. Deși toate dicționarele românești dau ca termen principal "agheasmă", mai multe forme circulă în limba vorbită ...

Cele mai influente 25 albume ambient ale tuturor timpurilor

Cele Mai Influente 25 Albume Ambient ale Tuturor Timpurilor, este un clasament, ce prezintă cele mai importante albume în stilul ambient, create de-a lungul istoriei acestui gen pînă în momentul creării acestuia în anul 2002, în urma inițiativei ...

Contemplație

Cuvântul contemplație este derivat din cuvântul latin contemplatio. Rădăcina sa este aceeași ca și cea a cuvântului templum, o bucată de pământ consacrată primirii auspiciilor, sau o clădire pentru preaslăvire, derivat ori din * temenul proto-ind ...

Charles F. Haanel

Charles Francis Haanel, a fost un însemnat autor american al curentului New Thought și om de afaceri. Este cunoscut pentru contribuțile sale la mișcarea New Thought în special prin cartea sa, The Master Key System.

Jakob Lorber

Jacob Lorber a fost un mistic și un vizionar creștin german născut în regiunea Stiria ce a lăsat în urma sa o mare operă ce este considerată de susținătorii săi și o mare revelație. Este asociat celorlalți mari mistici creștini cum ar fi Emanuel ...

Adolph Knigge

Adolph Freiherr Knigge, cu numele complet Freiherr Adolph Franz Friedrich Ludwig Knigge, a fost un scriitor german iluminist. S-a născut la 16 octombrie 1752 în Bredenbeck lângă Hanovra și a decedat la 6 mai 1796 în Brema. Titlul german Freiherr ...

Manitu

Manitu este o forță fundamentală și spirituală a vieții înțeleasă de către grupuri de indieni algonkini. Este omniprezentă și se manifestă pretutindeni: în organisme, lumea înconjurătoare, evenimente etc. Aashaa monetoo = "spirit bun”, otshee mon ...

Mișcarea transcendentală

Mișcarea transcendentală este o grupare spirituală, adeptă a Transcendental Meditation movement. Aceasta este o tehnică mentală simplă, antistres, naturală, lipsită de efort, de inspirație orientală, care practicată de două ori pe zi, câte 15-20 ...