ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204

Comitetul Militar de Salvare a Basarabiei

Comitetul Militar de Salvare a Basarabiei a fost o organizație din Odesa cu caracter militar înființată în anul 1918, care a avut drept scop desprinderea Basarabiei de România și anexarea ei la Ucraina, ori la Rusia, în cazul restabilirii fostulu ...

Convenția de la Akkerman

Convenția de la Akkerman a fost un tratat semnat pe 7 octombrie 1826 de Imperiul Rus și Imperiul Otoman în orașul Cetatea Albă. Imperiul Otoman s-a obligat să accepte ca domnitorii Moldovei și Țării Românești să fie aleși de "Sfatul boieresc” din ...

Crișan

Pe numele adevărat de Marcu Giurgiu, cunoscut și sub pseudo-numele de Gheorghe Crișan sau Crișan, a fost, împreună cu Horea și Cloșca, unul dintre conducătorii răscoalei din Transilvania din 1784.

Nicolae Csupor

Listă de voievozi ai Transilvaniei Acest articol despre un subiect legat de istoria României este deocamdată un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa.

Bătălia de la Curtea de Argeș

Bătălia de la Curtea de Argeș a avut loc la 25 noiembrie 1600, lângă Curtea de Argeș, între valahii conduși de Mihai Viteazul și trupele poloneze ale lui Jan Zamoyski.

Defecțiunea Rusă

Defecțiunea Rusă a reprezentat un context militar și politic apărut la sfârșitul anului 1917 și în prima parte a anului 1918, asociat destrămării armatei ruse pe întregul Front de Răsărit de la Marea Baltică la Marea Neagră și dezagregării acestu ...

Dimitrie (jupan)

Pe o placă datată din 943, descoperită lângă actuala comună Mircea Vodă, Constanța apare o inscripție în limba slavonă veche menționând un anume jupan, pe nume Dimitrie. Este probabil ca Dimitrie să fi fost de origine vlahă și să se fi despărțit ...

Dionysius Tomaj

Dionysius Tomaj a fost un vistiernic al regatului Ungariei în slujba regelui Andrei al II-lea, care i-a și acordat moșii importante în Ardeal. Accede la demnitatea de voievod al Transilvaniei între 1233 și 1234 în timpul regelui Béla al III-lea.

Ioan Dragfi

Ioan Dragfi a fost un membru al familiei voievodale a Drăgoșeștilor, care apare în documentele ungare cu grafierea Drágffy. A fost comite al Timișoarei în 1525. În timpul răscoalei țărănești din 1514, condusă de Gheorghe Doja, Dragfi a participat ...

Drumurile sării în regiunile istorice românești

Drumurile sării în regiunile istorice românești au reprezentat o serie de căi de transport cu caracter economic de-a lungul cărora s-a derulat negoțul cu sare, în arealul pe care locuiesc sau au locuit populații românești. Aceste itinerarii au av ...

Elena (fiica lui Ștefan cel Mare)

Elena - cunoscută după căsătorie ca Elena Stefanovna sau Elena Voloșanka - a fost o prințesă de origine moldoveană, fiica lui Ștefan cel Mare și a Evdochiei Olelkovici. A fost căsătorită în ianuarie 1483 cu Ivan cel Tânăr în l. rusă:Ivan Ivanovic ...

Epoca pietrei pe teritoriul României

Cea mai veche perioadă a istoriei, Epoca pietrei, debutează în spațiul românesc acum circa 600.000 de ani prin așa numita cultură de prund din paleoliticul inferior și ale cărei vestigii au fost descoperite pe valea Dârjovului, dar și pe văile râ ...

Farcaș

Farcaș a fost un cneaz/voievod din sudul Olteniei, pe râul Lotru. Printr-o diplomă din 1247, regele Ungariei a acordat pentru 25 de ani Ordinului Cavalerilor Ioaniți, Țara Severinului toată, cu cnezatele lui Ioan și Farcaș până la râul Olt, dar f ...

Federația Danubiană

Conceptul de Federație Danubiană a reprezentat o serie de idei sau proiecte politice europene de organizare a unor state din ariile geografice ale Europei Centrale și din Peninsula Balcanică, aflate în bazinul Dunării. Rațiunea existenței unor as ...

Gavril Movilă

Era fiul lui Simion Movilă, cel care a ținut tronul muntean în perioada ulterioară fugii lui Mihai Viteazul. Deoarece Alexandru Iliaș îi sprijinea pe greci în funcții ce le aduceau un venit mare, în 1617 a avut loc o mișcare împotriva acestora co ...

Gheorghe (jupan)

Gheorghe a fost un jupan din Dobrogea în secolul al X-lea. Ca și Dimitrie, un alt jupan, Gheorghe pare să fi fost de origine bulgară, sau vlaho-bulgară, și să se fi desprins de bulgari după moartea țarului Samuil I cel Mare. Identitatea clară a l ...

Cultura Gumelnița

Gumelnița este numele dat de arheologi unei culturi neolitice din a doua jumătate a mileniului V î.e.n. Aria de răspândire a culturii cuprinde Muntenia, Dobrogea, precum și Bugeacul. Spre sud ocupă majoritatea Bulgariei, atât la nord cât și la su ...

Gyula Rátót

Listă de voievozi ai Transilvaniei Acest articol despre un subiect legat de istoria României este deocamdată un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea sa.

Cultura Hamangia

Cultura Hamangia este o cultură neolitică din mileniul IV-II î.Hr., care a fost denumită astfel după vechiul sat Hamangia din comuna Istria, Dobrogea, astăzi satul Baia, jud Tulcea. Această cultură s-a dezvoltat pe teritoriul de astăzi al Românie ...

Hatman

În Evul Mediu, la începutul secolului al XVI lea, Hatmanul era un boier de divan în Moldova, însărcinat de domn cu comanda întregii oștiri, având în același timp și funcția de pârcălab și portar al Sucevei sau chiar mare spătar. În Muntenia, înce ...

Hotarnică

Instituția hotărniciei în țara românească: secolele al XIV-lea - al XVIII-lea, Florența Ivaniuc, Editura Academiei Române, 2003 Acest articol despre un subiect legat de istoria României este deocamdată un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin complet ...

Iacob Paleolog

Eminent umanist, Iacob Paleologul era un descendent al familiei Paleologilor, ultimii împărați bizantini, care s-au refugiat după căderea Constantinopolului în Creta și Italia, ajungând apoi în Germania și Polonia. De aici Iacob Paleologul a plec ...

Înscenarea de la Tămădău

Înscenarea de la Tămădău sau Afacerea Tămădău a fost un incident petrecut la 14 iulie 1947. Unui număr important de fruntași ai Partidului Național Țărănesc le-a fost oferită ocazia de a fugi în străinătate. La aerodromul din Tămădău însă, autori ...

Kán

Kán a fost o familie nobilă din Transilvania. A avut un rol important în istoria Transilvaniei în secolele XIII - XIV. Printre cei mai importanți membri ai acestei familii au fost: Julius maghiară: Gyula Kán, Ladislau I Kan și Ladislau Kán al II- ...

Károly Kratochvil

Károly Kratochvil a fost un ofițer al armatei austro-ungare. A comandat Regimentul 4 Infanterie Honvezi din compunerea Brigăzii 39 Infanterie Honvezi și apoi Divizia Secuiască. Între cele două războaie mondiale a fost o personalitate de marcă a m ...

Andrei Lackfi

Andrei Lackfi a condus, în 1345, împreună cu regele maghiar Ludovic I al Ungariei, campania împotriva tătarilor din Moldova, care atacau Transilvania. Andrei se trăgea din familia maghiară Lackfi.

Nicolae Lackfi

În 1368, din ordinul regelui Ludovic I al Ungariei, Nicolae Lackfi a condus o expediție în Țara Românească, dar fără succes, fiind înfrânt de pârcălabul cetății Dâmbovița, Dragomir.

Ladislau al IV-lea Csák

Ladislau al IV-lea Csák a fost voievod al Transilvaniei între 1426 și 1435 și din nou din 1436 și 1437 împreună cu Petru Cseh. El era fiul lui Nicolae Csák și făcea parte din familia Csák. În 1437 a început răscoala de la Bobâlna. Răsculații au t ...

Ladislau I Kán

Ladislau I Kán a fost voievod al Transilvaniei între 1261 și 1265 și a doua oară între 1275 și 1276. În prima domnie a guvernat împreună cu Ștefan, fiul lui Bela IV, dar a revenit în 1275, deposendându-l pe Ugrinus Csaki. A domnit până în 1276. L ...

Ladislau Kán al II-lea

Ladislau Kán a continuat opera lui Roland Borșa, sporind puterea și menținând o largă autonomie voievodatului. Pe plan extern a intervenit în luptele dinastice din Ungaria după stingerea dinastiei Arpadine și s-a aflat în conflict cu Carol Robert ...

Ladislau Kán al III-lea

Ladislau Kán al III-lea a fost ales voievod al Transilvaniei în 1315, după moartea lui Ladislau Kán al II-lea. El nu a fost acceptat de regele Ungariei, fiind înlocuit cu Nicolae Meggyesi. El a fost un membru al familiei nobiliare Kán.

Lagărul de concentrare Bogdanovca

Lagărul de concentrare Bogdanovca a fost înființat de autoritățile române în iarna anilor 1941-1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, în Transnistria, ca centru de deportare și exterminare a evreilor, pe baza directivelor guvernului I ...

Laurențiu de Câmpulung

Laurențiu de Câmpulung, în latină Laurencius de Longo Campo, a fost ultimul comite sas al orașului Câmpulung, din Țara Românească. După modelul comunităților săsești din Transilvania, și grupul de sași stabiliți la sud de Carpați a avut în frunte ...

Maresiana

Maresiana, cetate veche aflată pe malul Mureșului, a fost reședința voievodului român Ahtum. Teritoriul de la râul Criș până la hotarul Transilvaniei și până la Vidin și Severin se numea pe atunci, Maresiana. Acest articol despre un subiect legat ...

Masacrul de la Sighiștel

Masacrul de la Sighiștel a fost un eveniment petrecut la data de 3 martie 1919 în zona satului Sighiștel din Comitatul Bihor. În cursul acestuia, un număr de civili de etnie română au fost uciși de către subunități militare maghiare venite de la ...

Matei Csák al II-lea

Matei Csák a fost voievod al Transilvaniei de trei ori: 1270 - 1272, 1274 - 1275 și 1276 - 1277. Făcea parte din familia nobiliară Csáki. A fost în conflict cu Nicolae Geregye. În 1275, Matei a cedat tronul unui alt membru din familia Csaki Ugrin ...

Menumorut

Iar țara care este între Tisa și pădurea Igfron care se află în Erdeuelu, de la fluviul Mureș până la fluviul Zomus, o ocupase pentru sine ducele Morout, al cărui nepot este numit de unguri Menu Morout, fiindcă avea mai multe iubite, și țara acee ...

Mercurius

Mercurius a fost un voievod transilvan. În 1111, într-un document emis de regele Coloman al Ungariei este menționat primul conducător laic al Transilvaniei, Mercurius, principes Ultrasilvanus Mercurius, principe al Țării de dincolo de Păduri, cu ...

Monstruoasa coaliție

Monstruoasa coaliție este denumirea atribuită în istorie alianței dintre conservatori și liberalii radicali, constituită în scopul îndepărtării domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la domnie. Coaliția a apărut după alegerile din Adunarea Națională ...

Munții Revendicați

Denumirea de Munții Revedincați este întâlnită în literatura de specialitate cu privire la culmile muntoase situate la granița dintre Transilvania și Țara Românească, pe teritoriul cuprins între Olt și Porțile de Fier, acaparate de imperiul habsb ...

Ștefan Niculescu (locotenent-colonel)

Ștefan Niculescu a fost un militar român din structura Marelui Stat Major al Armatei Române în cel de-Al Doilea Război Mondial, care s-a remarcat în timpul Loviturii de stat de la 23 august 1944. Lt col. Ștefan Niculescu a luat parte la activităț ...

Bătălia de la Oituz (1917)

A Treia Bătălie de la Oituz a fost o confruntare militară complexă desfășurată între armata română sprijinită de trupele Republicii Ruse, împotriva trupelor germane și austro-ungare, în timpul campaniei militare românești din 1917 din Primul Răzb ...

Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri (1918-1920)

Operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri includ totalitatea acțiunilor militare desfășurate de Armata României, în perioada de la declararea celei de-a doua mobilizări, la 27 octombrie/9 noiembrie 1918 și demobilizarea armatei, la 20 marti ...

Panduri

Pandurii au fost inițial trupe neregulate, al căror prim obiectiv era purtarea unui război de gherilă și lupta în formații desfășurate. La origine, denumirea de panduri o aveau gărzile de corp înarmate ale nobililor croați din secolele XVII-XVIII ...

Partidul Creștin Social Român

Partidul Creștin Social Român din Bucovina, avea un pronunțat caracter antisemit. Conducerea a avut-o Iancu Flondor. A avut ca ziar, "Patria". Acest articol despre un subiect legat de istoria României este deocamdată un ciot. Puteți ajuta Wikiped ...

Partidul Muncitoresc Român

Partidul Muncitoresc Român este numele sub care a funcționat Partidul Comunist Român aproape două decenii, de la unificarea cu Partidul Social-Democrat, din anul 1948, până la dobândirea denumirii consacrate în 24 iulie 1965. După 1990 a mai exis ...

Partidul Poporului

Într-un moment dificil pentru România, regele Ferdinand îi încredințează lui Averescu formarea unui guvern, care să încheie pacea cu Puterile Centrale. După îndelungi tratative, acesta reușește să semneze doar preliminariile acestei păci, pe 20 f ...

Prigoana comunistă din România

Prigoana comunistă din România a avut loc în perioada 1948 - 1965, în timpul regimului comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej. Acesta a compus un univers concentraționar format din peste 130 de unități de detenție, în care au fost uciși și torturați pes ...

Radu Leon

Radu Leon a fost domn al Țării Românești între anii 1664 și 1669. Era numit și Radu negustorul de scoici. Radu Leon a fost fiul lui Leon Tomșa. În perioada domniei sale a fost sprijinit de fanarioți. În timpul domniei voievodului Radu Leon, în 16 ...

Leustachius Rátót

Leustachius Rátót a fost mai întâi comite de Dăbâca, menționat în 1164. În 1176 este menționat și ca voievod al Transilvaniei. Cu acordul regelui Ungariei Béla al III-lea, voievodul Transilvaniei Leustachius Rátót este trimis împreună cu comandan ...