ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 19

Efugionism

Televiziunea este probabil cel mai răspândit mod de efugionism. Altele sunt: jocurile pe calculator, consumul de droguri, pornografia, jocurile de rol, literatura, etc. Activități obișnuite ale vieții cotidiene pot deveni uneori fenomene de efugi ...

Heteronormativitate

Heteronormativitatea este prezumția că heterosexualitatea instituționalizată constituie standardul pentru legăturile inter-personale legitime și prescrise din punct de vedere sociosexual. Este vorba de afirmarea a două premise concomitent. 1 Sing ...

Heteropatriarhat

Heteropatriarhat reprezintă un sistem sociopolitic în care genul masculin și heterosexualitatea au supremație asupra alte genuri și alte orientări sexuale. Este un termen care subliniază faptul că discriminarea exercitată asupra femeilor și asupr ...

Hippie

Subcultura hippie a fost inițial o mișcare de protest a tineretului împotriva societății materialiste occidentale, care a luat ființă în SUA la începutul anilor 1960 și care mai apoi s-a răspândit în multe țări din lume. Mișcarea hippie a fost at ...

Instituție

Acest articol este despre instituții ca seturi de reguli. Pentru instituții ca organizație vezi organizație. Pentru lista tuturor instituțiilor de drept civil vezi Instituții de drept civil Instituțiile sunt un set de reguli formale sau reguli in ...

Intersecționalitate

Intersecționalitatea este studiul de identități sociale care se suprapun sau se intersectează, și respectívi sistemele lor de opresiune, de dominare sau de discriminare. Teoria sugerează și analizează modul în care diferite categorii biologice, s ...

Leandro (nume)

Leandro este un prenume masculin în italiană, portugheză și spaniolă. Numele este o variantă a altor două nume: Leander, un personaj și erou din mitul grecesc și Lysander, o rudă a numelui grecesc Alexander. Există, de asemenea, o variație a denu ...

Meritocrație

Meritocrația este o formă de guvernământ sau de organizare în care nominalizarea este făcută și sarcinile sunt atribuite pe baza abilității și talentului, nu pe baza averii, originii, legăturilor de familie, privilegiilor de clasă, dreptului prim ...

Metoda monografică

Dimitrie Gusti observă că pentru a vorbi despre monografie, trebuie să vorbim despre un domeniu social bine determinat, care să permită ca prin metoda observației directe să clarifice necunoscutele acelui domeniu. Prin urmare, principala "regulă" ...

Prenume

Prenumele este definit în dicționarul explicativ al limbii române ca: Nume care se dă unui om la naștere și care distinge pe fiecare dintre membrii aceleiași familii; nume de botez. Un prenume specifică și diferențiază între membrii unui grup de ...

Prestigiu

Prestigiu, renume, celebritate, autoritate morală, considerație, se referă la o persoană care se bucură de influență, faimă. Renumele poate fi și atributul unor produse ale unor firme renumite, produse care posedă calități deosebite.

Regulile metodei sociologice

"Regulile metodei sociale" este o lucrare a lui Emile Durkheim, în care sociologul și etnologul francez pleacă de la premiza că faptele sociale trebuiesc considerate lucruri și studiate ca atare. Faptul social este baza oricărei analize sociologi ...

Relații interpersonale

Relațiile interpersonale pot fi definite drept acele raporturi sociale dintre doi sau mai mulți oameni caracterizate, în general, de "utilizarea minimă a etichetelor stereotipe, de existența unor reguli unice și idiosincretice și de un grad înalt ...

Rol de gen

Rolurile de gen reprezintă atitudinile și comportamentele dominante pe care societatea le asociază cu fiecare sex. Acestea includ drepturile și responsabilitățile normative pentru bărbați și femei într-o anumită societate. De exemplu da naștere u ...

Sancțiune

Sancțiunea este o pedeapsă finală, măsură represivă pentru încălcarea unei legi sau ordin. Act prin care șeful statului aprobă o lege trecută prin parlament, pentru a o face executorie. Măsură de constrângere de natură politică, economică sau mil ...

Sferă de influență

O sferă de influență este o regiune de influență politică care înconjoară o țară, sau o regiune de influență economică din jurul unui oraș. Când o țară cade în "sfera de influență" a unei alte țări, prima ajunge subordonată celei mai puternice, d ...

Sociologie feministă

Sociologie feministă este o noțiune generică căreia îi pot fi subsumate diverse de perspective sociologice bazate pe multitudinea de teorii feministe conturate începând cu ultimele decenii ale secolului XX. Trăsătura lor comună este considerarea ...

Sociologie românească

Sociologia românească este un termen ce se referă la ideologiile și implicațiile sociologice ce le-au avut anumiți autori români în legătură cu sociologia. Deși au existat anumite personalități de seamă precum Dimitrie Gusti și Spiru Haret,dar nu ...

Solidaritate

Solidaritatea este unitatea etico-politică a unui grup sau a unei clase sociale, care se bazează pe comunitatea de interese, obiective și standarde. Se referă la legăturile dintr-o societate, care unesc oamenii împreună. Termenul este în general ...

Status social

Statusul reprezintă poziția ocupată de o persoană în societate. Treapta pe care se află un individ într-o structură socială reflectă tipul de apreciere asupra lui, dată de către ceilalți. Fiecare om este evaluat în funcție de această poziție a sa ...

Straight edge

Straight edge este o mișcare culturală aparținând unei minorități a mișcării punk radicale ai cărei adepți se angajează voluntar să urmeze un stil de viață curat, fără consum de alcool, tutun și droguri. Mișcarea straight edge a apărut ca o reacț ...

Mary Parker Follett

Mary Parker Follett a fost o autoare americană în domeniul managementului, unul dintre fondatorii perspectivei comportamentale. A lucrat în servicii sociale, devenind apoi consultant în management și ajungând un pionier în domeniile teoriei organ ...

Encyclopedia of Religion

The Encyclopedia of Religion este o lucrare enciclopedică de nivel internațional, în limba engleză, care prezintă principalele idei, practici și personalități ale istoriei religiilor omenirii începând din paleolitic până în perioada contemporană. ...

Contractualism

James M. Buchanan a contribuit la dezvoltarea teoriei contractuale și constituționale fondate pe studiul procesului de pregătire și luare a deciziilor politice și economice. Prin Teoria Dreptului, el își propune solidificarea fundamentelor libert ...

Multiculturalism

Multiculturalismul este o politică și practică culturală dezvoltată în Occident în ultimii 30 de ani, care se referă la comunitățile care conțin mai multe culturi. Multiculturalismul ca teorie politică reprezintă prezență pe teritoriul unui stat ...

Filosofie

Filosofia, sau filozofia, este studiul întrebărilor generale și fundamentale, precum cele despre existență, cunoaștere, valori, rațiune, minte și limbaj. Astfel de întrebări sunt adesea puse ca probleme care trebuie studiate sau rezolvate. Termen ...

A Theory of Justice

A Theory of Justice este o lucrare de filosofie politică scrisă de John Rawls. Cartea a apărut pentru prima dată în 1971 și expune concepția "dreptății ca echitate", după cum a numit-o autorul ei. În A Theory of Justice, Rawls își propune să găse ...

Absurd

Absurdul este o categorie estetico-literară derivată din cultivarea în fertilele câmpuri ale artei cuvântului a principiului aristotelic, reductio ad absurdum, valorificând în "materie sensibilă" sensuri "invers-logice", încât "reversul realului" ...

Acatalepsie

Acatalepsia, în filozofie, indică acea stare de spirit a scepticului care renunță din principiu să mai caute soluția unei probleme. Adepții teoriei lui Pyrrhon considerau că nici o afirmație nu poate fi socotită mai îndreptățită decât alta. Feric ...

Angajarea

Angajarea este o noțiune consacrată de filozofia și literatura existențialistă, care definește datoria morală a omului de idei sau a artistului de a se implica și în treburile Cetății. Sinonimă, concret, implicării în viața publică, angajarea ia ...

Animal rațional

Conceptul de animal rațional reprezintă un termen definitoriu pentru om, atribuit de cele mai multe ori greșit Metafizicii lui Aristotel; totuși, în Etica Nicomahică, acesta din urmă afirma că există un principiu rațional inerent ființei umane, d ...

Areté

Areté, în sensul de bază, înseamnă excelența de orice fel. În primele apariții din/în limba greacă, această noțiune de excelență a fost legată de noțiunea de împlinire a scopului sau funcției: actul cuiva de a trăi la potențialul maxim al lui. Ar ...

Elena Blavatschi

Elena Petrovna Blavatschi, născută Helena von Hahn 1831, la Ekaterinoslav, Imperiul Rus, cunoscută acum ca Madame Blavatski sau chiar desemnată simplu, cu inițialele HPB, a fost unul dintre fondatorii Societății Teosofice și o promotoare activă a ...

Cenzura transcendentă

Cenzura transcendentă este al treilea volum din Trilogia Cunoașterii de Lucian Blaga. Cartea prezintă conceptul cenzurii trancendente ca pe o limitare a ființei umane și o restricționare a rațiunii privind accesul la cunoștințele apriorice. Având ...

Cercetare asupra intelectului omenesc

Cercetare asupra intelectului omenesc este o carte a filosofului David Hume, publicată în limba engleză în anul 1748. Cartea este revizuirea unei lucrări anterioare: Tratat despre Natura Umană, publicată anonim în Londra, în 1739–40. Hume a fost ...

Consiliere filosofică

Consilierea filosofică reprezintă o modalitate de terapie prin dialog care are drept scop examinarea și clarificarea unor probleme care nu se încadrează în sfera patologicului, ci sunt legate de situații comune de viață, dileme morale, crize exis ...

Cosmologie

Cosmologia este studiul istoriei universului, mai ales al originilor și al destinului său. Este studiată în astronomie, filozofie și religie. Etimologic, cosmologie provine din cuvintele grecești κόσμος și λογος. La începutul secolul XX, teoria B ...

Curaj

Curaj, de asemenea, cunoscut sub numele de vitejie, voință și cutezanță, este abilitatea de a te confrunta cu frica, durere, risc / pericol, incertitudine sau intimidare. "Curajul fizic” este curajul în fața durerii fizice, greutăți, moarte, sau ...

Definiție

Definiția este operația logică prin care se stabilește conținutul unei noțiuni. Se numește definire și enunțul prin care se face această operație. Adesea definirea unei noțiuni se face prin indicarea genului proxim și a diferenței specifice: genu ...

Dilema lui Heinz

Dilema lui Heinz este un exemplu folosit frecvent în etică și morală. O versiune bine-cunoscută este următoarea: O femeie era pe moarte. Exista un singur medicament care ar fi putut-o salva. Era o formă de radium descoperită recent de un farmacis ...

Egoism

The Virtue of Selfishness, Ayn Rand, ISBN 0451163931 Twilight of the Idols, Friedrich Nietzsche Penguin Classics; Reissue edition 15 februarie 1990, ISBN 0140445145 The Evolution of Cooperation, Robert Axelrod, Basic Books, ISBN 0-465-02121-2 The ...

Eroare logică formală

În filozofie, o eroare logică formală este un tipar de gândire întotdeauna greșit. Asta se datorează unor scăpări în structura argumentului, care-l fac invalid. O eroare logică formală e în contrast cu eroarea logică informală, care poate avea o ...

Filosofie existențială

Termenul de Filosofie existențială, a fost introdus de Fritz Heinemann în 1929 în cartea sa "Neue Wege der Philosophie. Geist, Leben, Existenz" pentru a descrie suma tuturor mișcărilor și curentelor din filosofie, care au ca obiect problema exist ...

Filozofia educației

Filozofia educației este studiul filozofic asupra naturii, procesului, scopurilor și idealurilor educației. Filozofarea pe marginea educației are drept motivație existența unei relații între progresul umanității și cunoașterea dobândită prin proc ...

Filozofia matematicii

Filozofia matematicii este filozofia științei aplicată asupra matematicii, mai precis studiul raționamentelor matematice, ce are ca obiectiv epistemologia matematicii și statutul ontologic al entităților matematice. Filozofia matematicii este ram ...

Filozofie chineză

Cartea clasică a taoismului Tao Te Ching În.e. V III., a fost scris de către Lao Zi. Despre Lao Zi nu se știe sigur dacă a trăit cu adevărat sau este dar un personaj imaginar, deoarece cuvântul Lao Zi în chineză înseamnă maestru bătrân. Cea mai i ...

Filozofie critică

Atribuită lui Immanuel Kant, filozofia critică sau idealismul critic reprezintă o mișcare care vede în criticism drept principalul atribut al filozofiei; acesta considera criticismul drept considera analiza riguroasă a valorii și a limitelor capa ...

Gioachimism

Gioachimismul se referă la acele curente religios-filosofice care își au originea în ideile teologului Gioacchino da Fiore. Esența gioachimismului este credința în desăvârșirea umanității într-o epocă istorică viitoare, a cărei realizare este imi ...

Hedonism

Hedonismul este o concepție etică și un curent filosofic, ce proclamă plăcerea, desfătarea drept binele suprem, iar năzuința de a o obține, principiu al comportamentului. A fost întemeiat în Antichitate, la Roma, de Aristip din Cirene, iar ulteri ...

Hermeneutică

Εrmeneutica reprezintă în filosofie metodologia interpretării și înțelegerii unor texte. Denumirea derivă de la numele zeului grec Hermes, mesagerul zeilor și interpretul ordinelor lui Zeus. Obiectul hermeneuticii, apărută în secolele al XV-lea ș ...