ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 18

Analiză ascendentă

Analiza ascendentă este un concept folosit în psihologie se referă la un tip de procesări cognitive determinate de caracteristicile fizice ale stimulului. Acest tip de procesări nu sunt penetrabile cognitiv. În limba engleză sunt cunoscute ca: bo ...

Analiză descendentă

Analiza descendentă este un concept folosit în psihologie și se referă la un tip de procesări cognitive determinate de baza de cunoștințe a individului. În limba engleză este cunoscută drept top-down analysis sau knowledge driven analysis.

Angoasă

Angoasa este definită în psihologie, dar și existențialism, drept o stare caracterizată prin neliniște, tulburare, îngrijorare.

Theodore Annemann

Theodore Annemann este un magician profesionist american, specializat în mentalism. Annemann este faimos pentru inventarea și rafinarea multor dintre rutinele standard de citire a minții care continuă să fie folosite de magicieni de astăzi.

Anorexie nervoasă

Anorexia nervoasă este o tulburare psihică din categoria tulburărilor alimentare, caracterizată printr-o reducere anormală a greutății corpului și printr-o deformare a imaginii propriului corp cu teama prevalentă, persistentă, de îngrășare.

Asociaționism

Asociaționismul a fost o concepție psihologică dominantă în secolele XVII - XVIII - XIX în Europa. Ideea de bază a asociaționiștilor este că activitatea psihică are un suport material și că viața pishică ia naștere din stări psihice elementare pr ...

Asociere (psihologie)

Asocierea în psihologie se referă la o conexiune mentală între concepte, evenimente sau stări mentale, care provine de obicei de pe urma unor experiențe specifice. Asocierile au făcut obiectul cercetărilor mai multor școli de gândire în psihologi ...

Coerentism

Coerentismul este un sistem conceptual cognitiv care cere ca un set de propoziții sau acțiuni care descriu, modelează sau explică un obiect, proces, funcție sau eveniment, să nu se contrazică între ele, să participe fiecare cu o anume informație, ...

Complexul lui Dumnezeu

Complexul lui Dumnezeu este o credință de nezdruncinat caracterizată prin sentimente emfatice, umflate, exagerate, infatuate constant de capacitate personală, privilegiu sau infailibilitate. O persoană cu un complexul de dumnezeu poate refuza să ...

Comportament

Comportamentul este o activitate observabilă a unui organism, o interacțiune cu mediul său. Termenul se poate referi la activitate în general sau la o anumită activitate, deci un caz particular. Termenul a început să fie folosit în psihologie de ...

Criptomnezie

Criptomnezia este o tulburare de memorie caracterizată prin incapacitatea de a diferenția evenimentele trăite de propria persoană de cele din vis, citite sau auzite. Criptomnezia este o paramnezie caracterizată, pe de o parte, prin uitarea unor d ...

Curiozitate

Curiozitatea este acea particularitate interactivă a unei ființe prin care își explorează spontan ambiența și caută schimbări în structura sau dinamica acesteia. Probabil majoritatea viețuitoarelor sunt curioase pentru a supraviețui, dar omul a r ...

Depresie (stare)

Depresia este o stare mentală scăzută și de aversiune la activitate, care poate afecta gândurile unei persoane, comportamentul, sentimentele și sentimentul de bunăstare. Persoanele depresive se simt triste, anxioase, fără speranță, îngrijorate, n ...

Efectul Mozart

Efectul Mozart constă dintr-o serie de modificări pe care muzica Wolfgang Amadeus Mozart le induce asupra proceselor psihice cum ar fi capacitated de învățare, atenția și memoria. S-a costatat că această muzică îmbunătățește aceste funcții, însă ...

Efectul Von Restorff

Efectul Von Restorff, numit și efectul de izolare, prezice că un obiect care "iese în evidență” are mai multă probabilitate de a rămâne în memorie decât altele. Mintea noastră va reține elementele neobișnuite, care ies din tipar. În acest fel se ...

Efectul Zeigarnik

Efectul Zeigarnik afirmă că oamenii își amintesc procesele incomplete sau întrerupte mai bine decât procesele complete. Psihologul rus Bluma Zeigarnik este primul care a studiat fenomenul după ce a observat că ospătarii își aminteau comenzile doa ...

Factorul uman

Știința factorilor umani sau tehnologia factorilor umani este un domeniu multidisciplinar, care se interconectează cu domeniile psihologie, inginerie, design industrial, design grafic, statistică, cercetare operațională și antropometrie. Acest te ...

Gestalt

Gestalt este un termen din psihologie. El provine din limba germană, unde Gestalt înseamnă o "formă, figură, configurație, înfățișare”. Termenul a fost importat din filosofia și psihologia germană și este uneori folosit în critica literară pentru ...

Hipnoză

Hipnoza este depășirea sau evitarea factorului critic al minții conștiente și stabilirea unei gândiri selective acceptabile. O altă definiție a hipnozei este următoarea: "Hipnoza este o stare modificată a conștiinței, tehnicile care permit creare ...

Imaginație reproductivă

Imaginația reproductivă este folosită frecvent în activitatea școlară, atunci când, la o indicație verbală, elevul își imaginează obiecte, fenomene, întâmplări. El poate reconstitui, în plan mental, de exemplu, modul cum s-au format munții, cum t ...

Insomnie

Insomnia este o tulburare de somn în care oamenii au probleme cu adormirea. Ei pot avea dificultăți în a adormi sau a sta adormiți pe durata de timp dorită. Insomnia este în mod tipic urmată de somnolență în timpul zilei, energie scăzută, iritabi ...

Institutul C. G. Jung din Zürich

C. G. Jung-Institut Zürich din Küsnacht a fost fondat în 1948 de către psihiatrul Carl Gustav Jung, fondatorul psihologiei analitice. Un rol important în fondarea institutului și în primele sale cercetări l-au avut, de asemenea, Marie-Louise von ...

Ipocrizie

Ipocrizia este simularea unei virtuți sau a unei atitudini favorabile, ascunzând de fapt adevăratul caracter, mai ales cu privire la convingerile morale și religioase; prin urmare, într-un sens general, ipocrizia înseamnă disimulare, prefăcătorie ...

Gustave Le Bon

Gustave Le Bon, a fost un sociolog francez. A scris numeroase lucrări în domenii foarte diverse, printre care tratate de medicină, studii asupra istoriei civilizației diferitor popoare, cercetări de psihologie socială, analize ale teoriilor fizic ...

Logoterapie

Logoterapia - termen folosit încă din anul 1930 de psihiatrul vienez Viktor E. Frankl prin care acesta desemna tehnica psihoterapeutică concepută de el.

Modelul ipostatic al personalității

Modelul ipostatic al personalității descrie caracterul unei persoane ca avand mai multe "fețe" si spune că ea se poate comporta și apărea altora în mai multe moduri, în funcție de felul în care persoana este, dar, de asemenea, după cum alții o pe ...

Neuropsihologie

Neuropsihologia este o ramură a psihologiei care încearcă să înțeleagă cum structura și funcționarea creierului relaționează cu anumite procese psihice. Folosind metode riguros științifice, ea împarte cu psihologia cognitivă și alte științe cogni ...

Noțiune (psihologie)

Noțiunea este unitatea de bază a gândirii. Ea este rezultatul unui proces de gândire iar gândirea este o structură noțională. Noțiunea reflectă obiectul desprins din context, ea nu are valoare de adevăr. Noțiunile pot fi împărțite astfel: după cr ...

Paranoia

Paranoia este un proces de gândire puternic afectat de anxietate sau frică, de multe ori până la iraționalitate și delir, decurgând fără halucinații și schimbări accentuate de personalitate. Gândirea paranoică este caracterizată de obicei de neîn ...

Parapsihologie

Parapsihologia este o pseudoștiință ce se ocupă cu studiul unor fenomene pe care percepția noastră uzuală nu le poate explica imediat și care se derulează într-un alt plan decât cel al universului newtonian. Descrierea și definirea acestor fenome ...

Personalitate

Personalitatea reprezintă totalitatea valorilor, scopurilor, trăirilor și efectelor pe care le provoacă, în ansamblu, fizicul și intelectul. Personalitatea face parte din conștient, alăturându-se curentului existențialism, în cadrul căruia ființa ...

Poligraf

Poligraful este un dispozitiv care măsoară și înregistrează un număr de parametri fiziologici ai unui subiect uman, așa cum ar fi tensiunea arterială, pulsul, respirația și conductivitatea pielii, în timp ce acestuia i se pun o serie de întrebări ...

Pronoia (psihologie)

Pronoia este un neologism definit ca opusul stării de paranoia: a avea senzația că există o conspirație care există pentru a ajuta persoana. De asemenea, este utilizat pentru a descrie filosofia că lumea este configurată în așa fel încât, în secr ...

Prostie

Prostia este în limbaj uzual-familiar însușirea unei persoane de a fi lipsită de inteligență, de a fi ignorantă sau incultă. De asemenea această caracteristică poate fi atribuită ca atare sau doar în accepția cuiva, acțiunilor unui subiect, vorbe ...

Psihocibernetică

Psihocibernetica este un domeniu de fuziune al psihologie și ciberneticii creat teoretic de medicul și savantul român Ștefan Odobleja și prezentat în două volume sub titlul original de Psychologie consonantiste, la editura Maloine.

Psihologia copilului

Psihologia copilului face parte din psihologia dezvoltării copilului de la naștere până la maturitate. După zoologul și filozoful elvețian "Adolf Portmann” omul din punct de vedere fiziologic este "o naștere prematură”. Omul este singura viețuito ...

Psihologie inversă

Psihologia inversă este o tehnică de convingere care folosește falsa susținere a unei credințe sau a unui comportament contrar celui susținut în prezent. Această tehnică se bazează pe fenomenul psihologic al reacțiunii, în care o persoană are un ...

Psihometrie

Psihometria este o ramură a psihologiei care se ocupă cu măsurarea și cuantificarea fenomenelor psihice. Printre acestea: cunoștințe, aptitudini, atitudini, trăsături de personalitate, dar și aspecte educaționale. Această ramură a psihologiei are ...

Robert Bauserman

Robert Bauserman este un psiholog american de la departamentul de Sănătate și medicina legala al universității Baltimore din Maryland. A publicat o serie de articole pe teme variate inclusiv cercetări în domeniul custodiei comune. Cel mai renumit ...

SICAP

SICAP - Simpozionul Internațional "Cercetări și Aplicații în Psihologie ” este un simpozion anual organizat de Facultatea de Psihologie a Universității "Tibiscus” din Timișoara. Cea de-a XVIII-a ediție a Simpozionului Internațional "Cercetări și ...

Sindromul Asperger

Sindromul Asperger este o tulburare comportamentală din spectrul autistic. Este discutabil faptul daca acesta este distinct de autismul înalt-funcțional. Studiile indică faptul că între 0.2% și 0.4% 1/500 la 1/250 dintre copiii de vârstă școlară ...

Socionica

Socionica este o ramură a psihologiei bazată pe lucrarea lui Carl Jung numită Tipuri Psihologice, teoria lui Freud despre conștient și subconștient și teoria lui Antoni Kępiński despre metabolismul informației. A fost fondată de către cercetătoar ...

Subconștient

În psihologie, subconștientul este o parte a conștiinței, care nu se află în atenția conștientă a oamenilor. Cuvântul "subconștient” reprezintă o versiune românizată a cuvântului francez subconscient inventat de psihologul Pierre Janet, care a su ...

Temperament

Temperamentul sau caracterul unui organism viu, ne arată felul cum reacționează, sau cum se comportă în anumite situații de schimbare a unor elemente din mediul înconjurător. La rândul lui, comportamentul se exteriorizează prin reacții emoționale ...

Teoria integrării informației

Teoria integrării informației este o teorie generală elaborată de Norman H. Anderson pentru a explica cum pot oamenii să îmbine diverse comportamente ale unei informații. Aceasta sugerează că procesul implică un fel de "algebră cognitivă" și poat ...

Toleranță

Toleranță este un termen social, etic și religios aplicabil unei colectivități sau individ, care definește respectul libertății altuia, al modului său de gândire și de comportare, precum și al opiniilor sale de orice natură.

Traumă

Trauma reprezintă o leziune fizică sau psihică. Inițial termenul a fost utilizat de către medici pentru a se desemna leziunea fizică provocată asupra unui pacient de către un factor agresiv extern. Ulterior termenul s-a extins și în psihologie.

Trend majoritar

Trend majoritar este reprezentat de o aliniere a majorității unui grup de oameni sau a unor întregi societăți umane la modele de comportament, de valori, de stil comune majorității acestora. Coagularea unui trend majoritar de gândire, comportamen ...

Tulburarea de personalitate Haltlose

Tulburarea de personalitate Haltlose este, conform ICD-10, o tulburare de personalitate în care persoanele afectate sunt egoiste, iresponsabile și hedoniste. "Haltlos” este un cuvânt german care, în acest context, se referă la un stil de viață în ...

Eleonora Zugun

Eleonora Zugun, cunoscută și sub numele de "Devil Girl” sau "Poltergeist Girl”, a fost un medium fizic român, renumit îndeosebi pentru tulburările de tip poltergeist în centrul cărora se afla. A fost subiectul primei încercări, efectuate de Harry ...