ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 132

Provizion

În contabilitate, Provizioanele reprezintă pasive, care au caracteristic faptul că frecvența de apariție și are dimensiunea nu pot fi determinate apriori. Un exemplu tipic de provizioane sunt costurile cu garanțiile sau rezultatele unor procese.

Spălare de bani

Spălarea banilor este partea financiară de facto a tuturor infracțiunilor prin care se obține profit. Este procesul prin care infractorii încearcă să ascundă originea și posesia reală a veniturilor provenind din activitățile lor criminale. Se spa ...

Tracfin

Tracfin este un organism specializat în lupta contra spălării banilor murdari din Franța. Datorită legii emise la 12 iulie 1990, care în fapt înlătura secretul bancar, angajații instituțiilor financiare sunt obligați să completeze o așa-numită "d ...

Educație financiară

Educația financiară reprezintă un set de abilități și cunoștințe care ajută individul să-și gestioneze într-un mod corect și eficient resursele financiare. Creșterea interesului pentru finanțele personale este acum un obiectiv al programelor orga ...

Bir

În Evul Mediu, birul darea sau dajdia a fost impozitul perceput țăranilor și meșteșugarilor de către domnitorii din Țara Românească și din Moldova. Persoana care plătea bir se numea birnic. Cei care strângeau birul se numeau zlotași sau zapcii. B ...

Catagrafie

Catagrafia, în limba greacă: kataghrafí, este un vechi act de cancelarie în Țările Române cu semnificația de recensământ sau inventar. Regulamentul Organic dispunea să se întocmească catagrafii de repartizare a impozitelor pe cap de locuitor, din ...

Contribuție

Contribuția este un tribut ce trebuie plătit de către contribuabil sau de către beneficiarul vreunei utilități economice, a cărei justificare este obținerea de către subiectul pasiv a unui beneficiu sau a unei creșteri în valoare la ale lor jurid ...

Credit

Creditul este o relație bănească ce se stabilește între o persoană fizică sau juridică, care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, și o altă persoană fizică sau juridică, care primește împrumutul sau cumpără p ...

Fumărit

Fumărit se numea o dare percepută în Țara Românească și în Moldova, în secolul. XVII, pe fiecare coș de fum al caselor țărănești, respectiv pe fiecare casă, mai precis, pe casa în care se făcea foc. Acest impozit mai era cunoscut și sub denumirea ...

Găleata de ieșire

Găleata de ieșire era o taxă medievală plătită de iobagii din Țara Românească stăpânului moșiei pentru a se putea strămuta de pe o moșie pe alta. A fost anulată de Mihai Viteazul în 1600 prin actul legării de glie, prin care rumânii erau siliți s ...

Goștină

Goștina era o dare, o contribuție din trecut, introdusă pentru prima oară în Muntenia de Petru Cercel, și care era plătită la început pentru oile ce pășteau pe imașurile și terenurile necultivate ale statului. Mai tîrziu s-a plătit și pentru porci.

Impozit

Impozitul este o prelevare obligatorie și gratuită, efectuată de către stat asupra resurselor sau bunurilor individuale sau ale colectivităților și plătită în bani.

Impozit civic

Impozitul civic este un impozit indirect suportat de către agentul economic care își propune să doneze voluntar o parte din profitul său către una sau mai multe cauze sociale. Impozitul civic nu este un impozit obligatoriu. Este o decizie matură ...

Impozitarea diferențiată

Impozitul diferențiat definește un sistem progresiv de taxare a veniturilor personale prin care cota de impozitare crește odată cu măsura valorii impozabile de bază. Conceptul a fost lansat în ideea că trebuie să existe o diferențiere între distr ...

Paradis fiscal

Paradis fiscal este un termen generic care definește un stat, o țară sau un teritoriu care practică impozite de nivel redus sau chiar zero, oferind în același timp o legislație stabilă, condiții economice bune și o rată scăzută a corupției, inclu ...

Preț de transfer

Prețurile de transfer reprezintă valorile la care sunt efectuate tranzacțiile între companii la nivel intra-grup. Conform legislației de prețuri de transfer, principalul factor de decizie în procesul de stabilire a prețurilor îl reprezintă respec ...

Rezidență fiscală

Termenul rezidență fiscală reprezintă un concept de bază pentru determinarea competențelor tributare ale oricăreia dintre țari. Astfel, țările sunt capacitate să impună tributuri pe bunurile sau pe veniturilor obținute de către oricare dintre rez ...

Taxă

Taxa reprezintă acele obligații bănești pe care trebuie să le achite persoanele fizice și juridice pentru diferite prestații efectuate de autoritățile publice și constă în sumele de bani prevăzute de hotărâri sau ordonanțe guvernamentale. Taxele ...

Taxă parafiscală

Taxele parafiscale sunt taxe care nu apar în Codul Fiscal și sunt constituite ca urmare a unui act normativ al Guvernului. Acestea pot fi, spre exemplu, taxele de timbru fiscal, taxele de licențiere în diverse domenii și cele plătite pentru obțin ...

Timbru fiscal

Un timbru fiscal este o eticheta, de obicei adezivă. Este utilizat pentru a colecta impozite sau taxe pe documente, tutun, băuturi alcoolice, medicamente, cărți de joc, licențe de vanatoare, arme de foc, și pe multe alte lucruri. De obicei compan ...

TVA social

TVA social este un impozit indirect suportat de către agentul economic care își propune să doneze voluntar 33.3% din profitul său către una sau mai multe cauze sociale. TVA-ul social nu este un impozit obligatoriu. Este o decizie matură a agențil ...

Zeciuială

Zeciuiala a fost un impozit anual egal cu a zecea parte din produsele obținute prin muncă proprie, care trebuia predat cuiva. Dijma era o dare feudală în natură care reprezintă a zecea parte din produsele principale, percepută de proprietarii feu ...

Bilet la ordin

Biletul la ordin este un efect comercial, înscris prin care o persoană, numită emitent ori subscriitor, se obligă să plătească o sumă de bani la scadență unei alte persoane numită beneficiar, sau la ordinul acesteia. Ca formă, biletul la ordin se ...

Cambie

Cambia reprezintă un instrument de plată prin care o persoană ordonă unei alte persoane să plătească unei a terțe persoane o sumă de bani determinată, la o dată fixă și un loc pre-indicat.

Funcție de acumulare

Funcția de acumulare a este o funcție definită în raport cu timpul t exprimând valoarea temporală a banilor. Aceasta este folosită în cadrul teoriei dobânzii. Funcția de acumulare presupune că investiția inițială este 1. Pentru a obține valoarea ...

Ministerul Finanțelor Publice (România)

Ministerul Finanțelor este unul din ministerele care fac parte din Guvernul României. Ministerul Finanțelor aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice

Sistemul financiar

Sistemul financiar al unei țări reprezintă un ansamblu de elemente sau categorii financiare caracterzitat prin legături organice între componentele sale, care îi imprimă un caracter unitar, de sistem.

Concurență

Prin concurență se înțelege: alți participanți la o competiție sportivă, economică sau o altă competiție opusul monopolului Cuvântul înseamnă: în sport este o manifestare organizată; în drept: este o aplicabilitate a mai multor resurse în aceleaș ...

Concurență (informatică)

În informatică, concurența este o proprietate a sistemelor în care mai multe operații sunt executate simultan, eventual interacționând unele cu altele. Operațiile pot fi executate pe mai multe nuclee ale aceluiași chip, de către fire de execuție ...

Consiliul Concurenței (România)

Consiliul Concurenței a fost înființat în baza Legii concurenței și este autoritatea administrativă autonomă care are drept scop protejarea și stimularea concurenței pentru asigurarea unui mediu concurențial normal, în vederea promovării interese ...

Discriminare prin preț

Discriminarea prin preț reprezintă o strategie microeconomică de preț prin care bunuri/servicii similare sau identice sunt tranzacționate la prețuri diferite, de același producător, pe piețe diferite. Discriminarea prin preț se distinge de difere ...

Dumping

Dumpingul descrie vânzarea unor produse sub prețul de producție, de multe ori, cu scopul de a elimina alți concurenți de pe piață. Actualmente, termenul de dumping este folosit mai des în contextul comerțului internațional, și semnifică exportul ...

Fracturare hidraulică

Fracturarea hidraulică înseamnă forțarea sfărâmării rocilor prin intermediul unor lichide sub presiune. Fracturarea rocilor se poate produce și în mod natural, însă, folosită de om, aceasta este o metodă prin care se exploatează petrolul și gazel ...

Minerit

Mineritul este o ramură a industriei, prin acest termen înțelegându-se totalitatea procedeelor de extracție a minereurilor situate în subteran sau la suprafață.

Barza, Hunedoara

Zăcământul Barza face parte din categoria zăcămintelor de aur nativ și sulfuri polimetalice aurifere asociate vulcanismului neogen din Munții Metaliferi. Din punct de vedere genetic, zăcământul este filonian de tip hidrotermal. În jurul său și în ...

Brad (oraș)

Brad este un municipiu în județul Hunedoara, Transilvania, România, format din localitatea componentă Brad, și din satele Mesteacăn, Potingani, Ruda-Brad, Țărățel și Valea Bradului. În anul 2011 avea o populație de 13.909 locuitori. Mineritul în ...

Comuna Bucium, Alba

Bucium este o comună în județul Alba, Transilvania, România, formată din satele Anghelești, Bisericani, Bucium, Bucium-Sat, Cerbu, Ciuculești, Coleșeni, Dogărești, Ferești, Florești, Gura Izbitei, Helești, Izbicioara, Izbita, Jurcuiești, Lupuleșt ...

Comuna Cacica, Suceava

Cacica este o comună în județul Suceava, Bucovina, România, formată din satele Cacica, Maidan, Pârteștii de Sus, Runcu și Solonețu Nou. Conform recensământului din 2011, Cacica avea 3.712 locuitori. Numele satului își are originea din limba polon ...

Carieră de piatră

Cariera de piatră este o exploatare la zi, cu scopul obținerii materialului necesar pentru construcții sau anumitor minerale utile care se găsesc aproape de suprafață. Există unele cariere care se continuă cu galerii săpate în versantul muntelui ...

Comuna Cojocna, Cluj

Cojocna este o comună în județul Cluj, Transilvania, România, formată din satele Boju, Boj-Cătun, Cara, Cojocna, Huci, Iuriu de Câmpie, Moriști și Straja.

Coștiui, Maramureș

Coștiui este un sat în comuna Rona de Sus din județul Maramureș, Transilvania, România. Satul Coștiui este situat în nordul României, în Depresiunea Maramureșului, fiind mărginit de localitatea Bârsana în Sud, localitatea Valea Stejarului în Sud- ...

Crivac

Crivacul a fost o "mașină de extracție” a sării din vechile ocne de sare. În prezent nu se mai întrebuințează.

Explozia din mina de cărbune din Heilongjiang (2009)

Explozia din mina de cărbune din Heilongjiang din 2009 a fost un accident minier care a avut loc pe data de 21 noiembrie 2009 lângă Hegang în provincia Heilongjiang, în nord-estul Chinei. 107 persoane au fost confirmate decedate.Alți 29 au fost i ...

Explozibil (material)

Un material exploziv, sau o substanță explozivă este o substanță aflată în stare metastabilă, capabilă să sufere sub acțiunea căldurii sau a unui factor mecanic, o transformare explozivă în urma căreia reacționează rapid, se descompune brusc și v ...

Galerie minieră

Galeriile miniere sunt lucrări orizontale, săpate într-un munte, ușor inclinate ca apa subterană să aibă posibilitate de scurgere, care are una sau mai multe ramificații. Rolul ei principal de a face legătura dintre suprafață și lucrările miniere ...

Great County Adit

Great County Adit, numit uneori County Adit, sau Great Adit, a fost un sistem de galerii interconectate care a ajutat la drnarea apei din minele de staniu și cupru din zona Gwennap din Cornwall, în Regatul Unit. Construcția a început în 1748 și a ...

Haveză

O haveză este o mașină din industria mineră cît și în cariere de piatră, sau cărbune cu un ferastrau cu lanț sau cilindric. O haveză tăie roca și minereul care urmează a fi exploatat în multe unghiuri diferite, pentru a fi mai ușor de transportat ...

Ocna Dejului, Cluj

Ocna Dejului, colocvial Ocna Dej, mai demult Ocne este o localitate componentă a municipiului Dej din județul Cluj, Transilvania, România.

Comuna Ocna Șugatag, Maramureș

Ocna Șugatag este o comună în județul Maramureș, Transilvania, România, formată din satele Breb, Hoteni, Ocna Șugatag și Sat-Șugatag.

Ocnele Mari

Ocnele Mari este un oraș în județul Vâlcea, Oltenia, România, format din localitățile componente Buda, Cosota, Făcăi, Gura Suhașului, Lunca, Ocnița, Slătioarele și Țeica. Are o populație de 3.309 locuitori. Este una din cele mai vechi așezări uma ...