ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 131

Valer Dorneanu

Valer Dorneanu este un jurist și fost politician român care din iunie 2016 ocupă funcția de președinte al Curții Constituționale. Fost membru al Partidul Social Democrat, acesta a fost deputat de Iași în două legislaturi consecutive, între 2000 ș ...

Gheorghe Iancu

Gheorghe Iancu este un jurist român care a îndeplinit funcția de Avocatul Poporului în perioada 2011-2012. A fost consilier juridic la Ministerul Silviculturii, apoi procuror pentru Tribunalul Suprem, după care, după revoluția din 1989, a devenit ...

Paul Mitroi

Paul Mitroi s-a născut la 6 iulie 1937 în Băilești, județul Dolj. După absolvirea liceului s-a înscris la Facultatea de Drept din cadrul Universității București. În perioada când era student în anul II a participat la mișcările revendicative ale ...

Ioan Muraru

Ioan Muraru este un jurist român, care a îndeplinit demnitatea de judecător la Curtea Constituțională a României. A deținut funcția de Avocat al Poporului în perioada mai 2001 - mai 2011.

Renate Weber

Renate Weber este o juristă din România care, la alegerile pentru Parlamentul European din 2007, 2009 și 2014, a fost aleasă eurodeputat din partea PNL. La alegerile din 2019 nu a mai obținut un mandat de eurodeputat, partidul ALDE, pe lista căru ...

Interdicție judecătorească

Interdicția judecătorească este ansamblul măsurilor prevazute expres de lege care se iau de către instanță pentru ocrotirea persoanelor fizice lipsite de discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele lor. Cauza lipsei de discernământ p ...

Parteneriatul domestic

Un parteneriat domestic este o formă de uniune juridică menită să ghideze viața în comun a doi oameni. În unele țări, cum ar fi Franța, căsătoria civilă este o formă de uniune civilă în timp ce căsătorie religioasă nu este recunoscută de către st ...

Pensia de întreținere pentru soț

Pensia alimentară pentru soț este o obligație legală de a oferi sprijin financiar pentru partenerul de viață de la celălalt soț după separarea civilă sau după divorț. Acesta este stabilită prin legile cu privire la divorț sau de dreptul familiei ...

Pensie alimentară

Pensia alimentară reprezintă obligația părintelui necustodian în favoarea copilului, stabilită în urma pronunțării unei sentințe de divorț sau în urma separării unor părinți necăsătoriți. Acest tip de obligație este general valabilă în lume pentr ...

Reședință

Reședința și domiciliul sunt reglementate de prevederile noului Cod Civil care a intrat în vigoare în octombrie 2011. Conform expunerii de motive, domiciliul reprezintă locul unde persoana își are principala așezare, în vederea exercitării dreptu ...

Constituția RASS Moldovenești (1925)

Constituția Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești din 1925 a fost aprobată în data de 23 aprilie, la Congresul I al Sovietelor din RASS Moldovenească. La 10 mai 1925 Congresul al IX-lea general al Sovietelor din RSS Ucraineană a î ...

Constituția RASS Moldovenești (1938)

Constituția Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești din 1938 a fost aprobată în data de 6 ianuarie, la Congresul al VII-lea al Sovietelor din RASS Moldovenească.

Constituția RSS Moldovenești (1941)

Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 1941 a fost aprobată în data de 10 februarie, la Sesiunea I a Sovietului Suprem al RSS Moldovenești.

Constituția RSS Moldovenești (1978)

Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 1978 a fost aprobată în data de 15 aprilie, la Sesiunea a VIII-lea a Sovietului Suprem al RSS Moldovenești.

Legea Africii de Sud, 1909

Legea Africii de Sud din 1909 a fost un act legislativ votat de Parlamentul Regatului Unit prin care se aproba formarea Uniunii Africii de Sud prin unirea coloniilor britanice Cape, Natal, Transvaal și a Râului Orange.

Constituția din 1948

Constituția Republicii Populare Române din 13 aprilie 1948 este prima constituție a României din perioada comunistă. Deși nu a menționat explicit, ea a abrogat Constituția Regatului României din 1938. A fost în vigoare până la adoptarea Constituț ...

Constituția din 1965

Constituția din 1965 a fost una dintre constituțiile României, fiind adoptată la 21 august 1965. În cadrul acesteia, organul suprem al puterii de stat a Republicii Socialiste România este, în continuare, Marea Adunare Națională, unicul organ legi ...

Constituția României din 1923

Constituțiunea României din 29 martie 1923 este Constituția României adoptată după Marea Unire. A fost în vigoare până la adoptarea Constituției din 1938 și apoi în perioada 1944-1947. Elaborat în 1923, proiectul Constituției a fost supus dezbate ...

Constituția Ungariei (1848)

Constituția Republicii Ungaria a fost adoptată în martie 1848 având ca sursă de inspirație modelul german. Prevedea o singură țară cu o singură națiune și o singură limbă. De asemenea, prevedea la art.7 încorporarea Transilvaniei la Ungaria și st ...

Constituția Poloniei (1921)

A doua republică poloneză a adoptat Constituția din martie a Poloniei la 17 martie 1921, după înlăturarea ocupației Germaniei/Prusiei în 1918 prin Revolta Poloniei Mari din 1918, împiedicând ocupația de către Uniunea Sovietică în războiul polono- ...

Pacta conventa (Polonia)

Pacta conventa a fost o înțelegere contractuală care a fost în vigoare între 1573 și 1764 între națiunea polonă, înțelegând prin acest termen doar nobilimea care avea drepturi depline și regele nou ales al Uniunii polono-lituaniene, după libera a ...

Regulamentul organic

Regulamentul organic a fost prima lege organică cvasi-constituțională în Principatele Dunărene, deci în Țara Românească și Moldova. A fost promulgată în 1831-1832 de către autoritățile imperiale rusești și a rămas valabilă până în anul 1858. Cons ...

Constituția Rusiei (1906)

Prima Constituție rusă a fost promulgată pe 23 aprilie 1906, în ajunul deschiderii lucrărilor primei Dume de Stat. Constituția afirma solemn în parte autocrația împăratului Rusiei, inclusiv supremația țarului asupra legilor, bisericii și Dumei. E ...

Carta 08

Carta 08 este un manifest politic, în stilul Cartei 77 din Cehoslovacia, pentru democrație și drepturile omului în China, semnat inițial de 303 intelectuali chinezi. Până în decembrie 2009, peste 10.000 de persoane semnaseră apelul. A fost public ...

Cilindrul lui Cirus

Cilindul lui Cirus, cunoscut și sub numele de Cilindrul lui Cirus cel Mare, este un document aparținând regelui persan Cirus al II-lea cel Mare. Documentul se prezintă sub forma unui cilindru din lut, inscripționat cu o scriere cuneiformă în limb ...

G77

G77 este o organizație internațională a Națiunilor Unite ce cuprinde, din noiembrie 2013, 134 de țări membre, în mare parte în curs de dezvoltare.

Barou

Baroul este ordinul profesional al avocaților. Este un organism profesional, administrativ și juridicțional de apărare și de reglementare a profesiei de avocat.

Curtea Constituțională a Republicii Moldova

Curtea Constituțională a Republicii Moldova este unica autoritate ce realizează jurisdicția constituțională în Republica Moldova. Ea este independentă față de puterea legislativă, executivă și judecătorească și se supune doar Constituției, garant ...

Curtea Internațională de Justiție

Curtea Internațională de Justiție este principalul organ judiciar al Națiunilor Unite. Ea are sediul în Palatul Păcii de la Haga, Țările de Jos. Principalele sale funcții legale sunt soluționarea litigiilor prezentate de către statele membre și d ...

Curtea Supremă a Indiei

Curtea Supremă a Indiei este cea mai înaltă instanță judiciară și instanța de apel finală în conformitate cu Constituția Indiei, cea mai înaltă instanță constituțională, cu puterea controlului judiciar. Constând din judecătorul-șef al Indiei și u ...

Palatul Păcii

Palatul Păcii este o clădire aflată în Haga, Țările de Jos. Funcționează ca sediul Curții Internaționale de Justiție, principalului corp judecător al ONU, Curții Permanente de Arbitraj, Academiei Legii Internaționale și Bibliotecii Palatului Păci ...

Lista țărilor după rata de încarcerare

Implicit, lista este sortată alfabetic. Click pe celula de sortare de sub titlurile de coloane pentru a sorta tabelul în ordine crescătoare sau descrescătoare.

Administrația Națională a Penitenciarelor din Republica Moldova

Administrația Națională a Penitenciarelor este organul central de specialitate, cu statut de subdiviziune a Ministerului Justiției din Republica Moldova, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executar ...

Departamentul Instituțiilor Penitenciare

Departamentul Instituțiilor Penitenciare este organul central de specialitate, cu statut de subdiviziune a Ministerului Justiției din Republica Moldova, care exercită conducerea, coordonarea și controlul asupra realizării politicii de stat în dom ...

Lagăr de muncă

Un lagăr de muncă este un tip de penitenciar, unde condamnații își ispășesc pedepsele prin muncă corecțională. Lagărele de muncă au numeroase trăsături comune cu sclavia și cu închisorile. Condițiile de viața în lagărele de muncă variază foarte m ...

Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală

Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală reprezintă al treilea pilon al Uniunii Europene și se referă la cooperarea interguvernamentală. Până în 2003 pilonul s-a numit Justiție și afaceri interne. Atribuțiile acesteia sunt stipulat ...

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene

Tribunalul Funcției Publice al Uniunii Europene a fost o instanță specializată din cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene. A fost înființată la 2 decembrie 2005. A încetat să mai existe la 1 septembrie 2016.

Tribunalul General al Uniunii Europene

Tribunalul General al Uniunii Europene, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Tribunalul, este o instanță specializată în cadrul Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu sediul la Luxemburg. Acesta aude acțiuni întreprinse împotr ...

Jurisprudență

Jurisprudența este teoria și filosofia dreptului. Oamenii de știință de jurisprudență, sau teoreticienii dreptului speră să obțină o înțelegere mai profundă a naturii de drept, de raționament juridic, a sistemelor juridice și a instituțiilor juri ...

Teorie juridică feministă

Teoria juridică feministă, cunoscută și sub numele de jurisprudență feministă, se bazează pe convingerea că legea a jucat un rol fundamental în modelul istoric de subordonare al femeii. Proiectul teoriei juridice feministe are două laturi. În pri ...

Pedeapsă

O pedeapsă este un tratament dur care este aplicat ca răspuns față de o atitudine considerată ca reprobabilă, imorală sau deplasată. Ea constă în impunerea unei sancțiuni unei persoane, în scopul de a o face să respecte ordinea și de a o descuraj ...

Ministerul Justiției (Regatul Unit)

Ministerul Justiției este un departament ministerial al guvernului britanic condus de Secretarul de Stat pentru Justiție și Lord Chancellor

Ministerul Justiției (Republica Moldova)

Elaborează, ținând cont de propunerile ministerelor și departamentelor, proiectele planurilor de perfecționare a legislației. Pregătește proiecte de legi și proiecte de hotărâri ale Guvernului în domeniul justiției, precum și proiectele celor mai ...

Palatul Justiției din Arad

Intrarea în clădirea ridicată în stil eclectic este străjuită de două coloane de stil doric. Deasupra intrării, la ambele etaje se găsesc balcoane clasicizante, dar în acest stil a fost ridicată și balustrada de la acoperiș. Fațada dinspre parcul ...

Palatul de Justiție din Brașov

Imobilul a fost înscris în cartea funciară ca "Palatul Tribunalului, închisoare și atelier”. Nicolae Ceaușescu a stat închis din februarie până în august 1936 în penitenciarul aferent clădirii. Judecarea sa a avut loc la actualul Centrul Militar ...

Palatul de Justiție din București

Palatul de Justiție a fost construit între anii 1890–1895 după planurile arhitecților Albert Ballu și Ion Mincu, care a condus și lucrările de construcție și a desenat și schițele decorațiunilor interioare, respectiv plafoane, pardoseli, balustra ...

Palatul de Justiție din Cluj-Napoca

Palatul de Justiție din Cluj-Napoca, situat la intersecția Pieței Ștefan cel Mare cu Calea Dorobanților, a fost construit în perioada 1898-1902 în stil eclectic.

Palatul de Justiție din Craiova

Universitatea din Craiova este situată în zona centrală a orașului și inițial a fost construită pentru a fi Palat de Justiție. Clădirea a fost proiectată de arhitectul român Ion Socolescu în anul 1890. Pe locul unde este situată inițial clădirea ...

Palatul de Justiție din Focșani

Palatul Justiției din Focșani este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Focșani. Palatul a fost construit între 1909 și 1912 la inițiativa prefectului din acea perioadă, P. Panaitescu, fiind inaugurat pe 12 aprilie 1912. Până în a ...

Palatul de Justiție din Galați

Palatul de Justiție din Galați este un monument istoric aflat pe teritoriul municipiului Galați. Prin retragerea fațadei și încadrarea acesteia cu două aripi dispuse flancant s-a creat un spațiu intim de piațetă de unde sînt puse în valoare calit ...