ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122

Biblioteca Audiovizuală de Drept Internațional a Organizației Națiunilor Unite

Biblioteca Audiovizuală de Drept Internațional a Organizației Națiunilor Unite este un instrument online gratuit de cercetare și formare. Ea a fost creată și este menținută de Divizia de Codificare a Oficiului Națiunilor Unite pentru Afaceri Juri ...

Casus belli

Casus belli este un termen din dreptul internațional. Este motivația juridică a începerii unui război de către un stat împotriva unui alt stat. În ciuda unei aparente vechimi conferită de folosirea limbii latine, expresia nu a fost folosită în mo ...

Casus foederis

Casus foederis este un termen din dreptul internațional care definește situația în care un stat care s-a aliat cu un al stat, trebuie să intre în război de partea statului aliat pentru a-și îndeplini obligațiunile pe care și le-a asumat prin semn ...

Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării

Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării este un acord internațional care a rezultat din a treia Conferință a Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării, care a avut loc între 1973 și 1982. Legea din Convenție definește drepturi ...

Jean-Paul Costa

Jean-Paul Costa a fost președintele Curții Europene a Drepturilor Omului din 19 ianuarie 2007 până pe 3 noiembrie 2011. A absolvit Institutului de Studii Politice din Paris și are studii master la Facultatea de Drept din Paris.

Crimă de război

Crima de război este fapta de încălcare a legilor războiului din timpul unui conflict armat, care cade sub incidența dreptului internațional. Încălcarea legilor războiului poate fi făcută de o persoană sau un grup, de militari sau civili. Orice v ...

Declarația de la Langeac

Declarația de la Langeac este o declarație internațională privitoare la bazele și principiile implementării unui statut de egalitate între părinți, dorindu-se a oferi o alternativă la tratamentul inegal de la acea vreme dintre mame și tați, precu ...

Expulzare

Expulzarea este un tip de pedeapsă pe care un Stat poate să o impună vreunei persoane pentru ca ar fi comis o infracțiune sau o faptă delictivă. Constă în a-l expulza pe cineva dintr-un loc sau dintr-un teritoriu; aceasta numindu-se expulzare lim ...

Imunitatea statului

Imunitatea statului este o normă de drept ce decurge din egalitatea suverană a statelor, potrivit căreia un stat nu-și poate exercita autoritatea și jurisdicția asupra altui stat sau asupra bunurilor acestuia, aflate pe teritoriu străin, fără con ...

Linie de bază

Lărgimea zonelor maritime aflate sub jurisdicția unui stat cu deschidere la mare se măsoară de la linia de bază. În general, linia de bază este constituită de limita zonelor mereu acoperite de mare, indiferent de nivelul mareei, în absența fenome ...

Norma peremptorie

O normă peremptorie este un principiu fundamental al dreptului internațional, acceptat de comunitatea internațională a statelor suverane ca o normă de la care nu este permisă nicio derogare. Nu există niciun acord universal care să menționeze lim ...

Personalitate juridică internațională

Personalitatea juridică internațională este un concept important din dreptul internațional, care s-a dezvoltat de-a lungul istoriei drept un mijloc de reprezentare internațională. Odată cu obținerea personalității vin o seamă de privilegii și res ...

PLEPAP

Principiile Dreptului European cu Privire la Autoritatea Părintească sunt documente emise de către Comisia Europeană privind Legislația Familiei. Comisia a fost creată la 1 septembrie 2001 și are, ca obiectiv principal armonizarea dreptului famil ...

Politica Europeană de Vecinătate

Politica Europeană de Vecinătate este un instrument de relații externe a Uniunii Europene care are menirea să aproprie legăturile cu țările din estul și sudul Europei cu UE. Țările vizate includ Algeria, Maroc, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Lib ...

Schimb teritorial între Republica Moldova și Ucraina

Deși tratatul bilateral moldo-ucrainean din 23 octombrie 1992 nu făcea nici o referire la un eventual schimb de teritorii între cele două state, un schimb teritorial între Republica Moldova și Ucraina propus în 1997 și studiat în 1999 a fost cons ...

Seminarul de drept european din Urbino

Seminarul de drept european din Urbino este un seminar de vară, organizat anual, încă din 1959, de către Centrul de Studii juridice europene din Urbino. Cursurile, desfășurate în cadrul Facultății de Drept a Universității din Urbino sunt susținut ...

Stat succesor

Statul succesor este un stat care preia o parte a teritoriului și averii unui stat recunoscut internațional, astfel încât termenul poate fi aplicat atât regatelor înființate de generalii lui Alexandru Macedon pe ruinele imperiului elenistic al ac ...

Status quo ante bellum

Termenul Status quo ante bellum provine din limba latină, însemnând literal starea în care lucrurile erau înainte de război. Termenul a fost folosit introdus inițial în tratate pentru a se referi la retragerea trupelor inamice și de restaurare a ...

Tratat de pace

Un tratat de pace este un acord între două sau mai multe entități aflate în conflict, care pune capăt în mod oficial stării de război dintre cele două părți. Tratatul de pace diferă de armistițiu, care este un acord pentru oprirea ostilităților, ...

Uti possidetis

Uti possidetis este un principiu în dreptul internațional conform căruia teritoriile și alte bunuri rămân posesorului său la sfârșitul unui conflict, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-un tratat. Originară din dreptul roman, fra ...

Vamă

Vama este autoritate de stat învestită cu aplicarea reglementărilor vamale, respectiv cu exercitarea controlului asupra intrării și ieșirii din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a altor bunuri, în vederea identificării și stabiliri ...

William Whewell

S-a născut în Lancaster, district al comitatului nordic englez Lancashire. Tatăl său, dulgher, voia să-l îndrume spre această meserie, dar înclinația spre matematică a tânărului William a prevalat, ieșind în evidență încă din perioada când a urma ...

Zonă economică exclusivă

Zonă economică exclusivă este zona maritimă adiacentă mării teritoriale a unui stat riveran, care se extinde până la maximum 200 mile marine în larg, distanța fiind calculată de pe linia de bază a apelor teritoriale. Ea include și zona contiguă

Vot universal

Votul universal sau sufragiul universal este unul din principiile de bază ale democrației, care constă în aceea că dă posibilitatea fiecărui cetățean adult și cu discernământ de a-și exercita activ și pasiv dreptul de vot, adică de a-și alege rep ...

Drepturi de autor

Despre politica Wikipedia privind acest subiect vedeți pagina Wikipedia:Drepturi de autor. Drepturile de autor sau copyright reprezintă ansamblul prerogativelor de care se bucură autorii cu referire la operele create; instituția dreptului de auto ...

Legea dreptului de autor

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată și completată, este actul normativ de reglementare a drepturilor de autor în România. Această lege a fost adoptată la 14 martie 1996 și publicată în Monitorul Oficial nr. ...

Accident de muncă

Accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului uman, precum și intoxicația acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de mu ...

Concediu anual

Concediul anual este concediul plătit din timpul de muncă acordat de angajatori angajaților pentru a fi folosit pentru orice dorește angajatul. În funcție de politicile angajatorului, un număr diferit de zile poate fi oferit, iar angajatul poate ...

Concediu medical

Concediul medical reprezintă timpul liber, plătit de la locul de muncă, pe care angajații îl pot folosi pentru a sta acasă și pentru a se ocupa de problemele de sănătate, fără a pierde din salariu. Acesta diferă de concediul plătit sau de zilele ...

Contract colectiv de muncă

Un contract colectiv, un contract colectiv de muncă sau un contract de negociere colectiv este un contract scris negociat prin negocieri colective pentru angajați de către unul sau mai multe sindicate cu conducerea unei companii care reglementeaz ...

Demisie

Demisia reprezintă un act unilateral de voință a salariatului care comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea preavizului. Angajatorul este obligat să accepte demisia. Refuzul a ...

Munca în relație de dependență

Munca în relație de dependență este acea Muncă pe care o persoană o îndeplinește în regim de dependență, de subordonare, în beneficiul unei alte persoane. Există două moduri principale de muncă în relație de dependență: munca forțată și munca sal ...

Oră suplimentară

Orele extra-ordinare, suplimentare sau, pe scurt, ore extra, reprezintă acea cantitate de timp pe care un lucrător o desfășoară peste spațiul de timp numit zi de lucru. Același termen denumește, de asemenea, și plata primită în schimbul acestor o ...

Acțiune civilă

Acțiunea civilă, ca instituție de drept procesual penal, este instrumentul juridic prin intermediul căruia, o persoană care a suferit un prejudiciu în urma săvârșirii unei infracțiuni de către o altă persoană, solicită repararea acestuia în cadru ...

Apel (justiție)

Apelul este o cale ordinară de atac care se poate exercita împotriva unor hotărâri judecătorești pronunțate în primă instanță de către judecători sau de tribunale. Hotărârile pronunțate de instanțele de apel pot fi atacate cu recurs, care se jude ...

Martor

Martorul este o persoană care asistă sau a asistat la o întâmplare, la o discuție, la un eveniment și care poate relata sau atesta cum au decurs faptele și să declare în fața unei instanțe judecătorești sau a altui for de cercetare, tot ce știe î ...

Percheziție

Percheziția este activitatea procesuală exercitată de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată în scopul descoperirii unor obiecte, înscrisuri sau alte dovezi ce pot duce la finalizarea anchetei, care sunt ascunse de organele în ac ...

Educație bilingvă

Educația bilingvă implică predarea în școală a tuturor subiectelor prin intermediul a două limbi diferite. Într-o unitate de învățământ care oferă educație bilingvă, există cel puțin o materie care se predă într-o altă limbă, diferită de cea de p ...

Multilingvism

Timișoara și Aradul la sfârșitul secolului XIX Despre multilingvism în Parlamentul European Materiale media legate de Multilingvism la Wikimedia Commons

Poligloție

Poligloția este abilitatea de a putea vorbi mai multe limbi. Cei care vorbesc în mod curent două limbi sunt bilingvi iar cei care vorbesc trei, trilingvi. De regulă, una din ele este limbă maternă.

SCORM

Sharable Content Object Reference Model este o colecție de standarde și specificații pentru instruirea asistată de calculator. Această colecție de standarde este definită de Advanced Distributed Learning, o organizație din cadrul Departamentului ...

Civism

Civismul sau urbanitate se referă la minimele norme de comportament social care ne permit să trăim în colectivitate. Civismul se naște din relația fiecărui om cu localitatea, națiunea și statul său. Un exemplu de civism este felul în care populaț ...

Educație muzicală

În Grecia Antică muzica avea un rol deosebit în educația tinerilor. Aceasta se datorează opiniei conform căreia muzica este necesară pentru dezvoltarea simțului pentru frumos greacă to kalon, crucial în viață, de la o vârstă fragedă, într-un cont ...

Muzička škola "Vlado Milošević"

Muzička škola "Vlado Milošević" ori Javna ustanova Muzička škola "Vlado Milošević" este o școala muzicală din Banja Luka, Bosnia și Herțegovina. Este situat pe cartierul Centru I.

Jocul ucigaș

Jocul ucigaș în regiunile unde se vorbește germana, s-a extins acest termen pentru jocurile pentru computer, brutale în care se caută uciderea adeversarului, care are aspect uman. Aceste jocuri sunt considerate periculoase mai ales pentru tineret ...

Bossa-nova

Bossa-nova este un stil muzical brazilian, popularizat de poetul Vinicius de Moraes, compozitorul Antônio Carlos Jobim și cântărețul João Gilberto. Bossa-nova a atras mulți adepți, inițial tineri muzicieni și studenți. Deși mișcarea bossa-nova in ...

Flamenco

Flamenco este un gen muzical, care a apărut și s-a dezvoltat în Spania, preponderent în regiunea Andaluzia. Acest gen e caracterizat de o ritmicitate pronunțată, fiind folosite castaniete, și adesea cântecele flamenco sunt însoțite de dansul omon ...

Foxtrot

Foxtrot este numele unui dans, nume care vine de la inventatorul acestui dans, actorul Harry Fox. Dansul a apărut în 1914, și a fost dezvoltat ulterior de soții Vernon și Irene Castle.

Paso doble

Paso Doble sau pasodoble este un dans tradițional spaniol în metru binar, acompaniat de o muzică în caracter de marș. Dansul sugerează prin mișcări și muzica specifică o coride, lupta cu taurul în arenă: în vreme ce dansatorul joacă rolul toreado ...

Soroc (dans)

Sorocul este un dans popular românesc, originar din zona de câmpie a Banatului. Sorocul este unul dintre cele mai pretențioase dansuri populare românești în privința execuției. Mișcările acestui dans sunt de o ritmică foarte complicată, iar eleme ...